Maandag 7 september. De eerste schoolkring onder voorzitterschap van Miquel. Hij zorgt ervoor dat om 9.30 uur iedereen om de tafel zit, dat de mededelingen duidelijk worden voorgelezen, dat iedereen een beurt krijgt om te zeggen wat hij of zij er van vindt. Eigenlijk zijn mededelingen slechts bedoeld om voorgelezen te worden, zonder commentaar. Maar soms monden mededelingen uit in agendapunten: zaken waarover gesproken dient te worden.

‘Scheldgeld’ hebben we het genoemd: het geld wat vanaf nu iedere maandag betaald moet worden als kinderen of begeleiders in de week daarvoor woorden gebruikt hebben die niet toelaatbaar zijn, of als iemand doorgaat terwijl een ander allang stop heeft gezegd. Elk scheldwoord en elke actie die voor een ander niet leuk meer is, levert een streepje op. Een streepje kost  € 0, 10. Hierover waren we het voor de vakantie al eens. Nu komt de vraag: Wat doen we met dat geld? Als we er iets leuks van kopen (zoals een skelter, een wens van de kinderen) ben je geneigd om meer te gaan schelden om des te sneller het geld bij elkaar te hebben. Dat is dus geen goed idee. Het voorstel, waar na stemming iedereen het over eens is, wordt als volgt: We hangen een lijst op, waarop je een bestemming voor het geld kan schrijven.

Aan het eind van de dag lijkt het alsof er een goed doel is gevonden. Een etiquette-boekje! Dan zal eenieder het schelden, plagen en pesten wel laten, want dan weet je immers hoe het hoort….