Steun ons

ANBI

De Vrije Ruimte is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Hierdoor mogen donateurs aan onze school hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Ook voor de school heeft dit belastingvoordelen*.

Voor de school De Vrije Ruimte is meer geld nodig dan via het schoolgeld kan worden verkregen, mede omdat wij het schoolgeld zo laag mogelijk willen houden. Donaties zijn daarom heel erg welkom!

Als u De Vrije Ruimte financieel wilt steunen en geld wil doneren vragen wij u dit te doen aan Friends of ‘De Vrije Ruimte’.

De stichting Friends of ‘De Vrije Ruimte’ heeft als doelstelling (financiële) ondersteuning te verlenen aan de school De Vrije Ruimte.

Meer info: Donatie-pagina

*Belastingvoordelen kunt u hier lezen.

Dit schooljaar krijgen wij steun van Fonds1818 om onze continuïteit te waarborgen en er te kunnen zijn voor alle kinderen die ons nodig hebben.

Stichtingsinformatie

Naam: Stichting Natuurlijk Leren Scheveningen
Adres: Stadhouderslaan 15, 2517HV ‘s-Gravenhage

RSIN 816846133
KvK-nummer: 27282230

info@devrijeruimte.org
Telefoon: 0653360010

Het bestuur bestaat uit

Hans Herlaar (voorzitter)
Ilse Wortelboer (secretaris)
Richard Rensman (penningmeester)

Activiteiten

SBI-code: 85201 – Basisonderwijs voor leerplichtigen
SBI-code: 85314 – Brede scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs

Doelstelling van de stichting

De Stichting Natuurlijk Leren Scheveningen heeft ten doel het algemeen belang te dienen door het aanbieden van een leeromgeving ingericht volgens het principe van ‘natuurlijk leren’ en in het algemeen bijzonder onderwijs en met de daartoe opgerichte school kwalitatief goed onderwijs te bieden en te voldoen aan de eisen van de schoolinspectie voor B3 scholen.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:
– het aanbieden van algemeen bijzonder lager en voortgezet onderwijs met de school ‘De Vrije Ruimte’;
– het aanbieden van huiswerkhulp;
– het aanbieden van workshops en trainingen;
– het aanbieden van overige activiteiten, alles gericht op een leven lang leren en volgens de principes van natuurlijk leren en sociocratische besluitvorming.

Beloningsbeleid bestuurders stichting

De bestuurders van de stichting Natuurlijk Leren Scheveningen zetten zich vrijwillig in en ontvangen geen beloning/vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

Het beleidsplan

Download het Beleidsplan

Financiële verantwoording

Download het Publicatie formulier