Democratische onderwijs

Democratische onderwijs

In het democratische onderwijs ontwikkelen kinderen zich in vrijheid en gelijkwaardigheid. Dat betekent dat leerlingen zelfgestuurd leren en mee kunnen beslissen over de invulling van de leeromgeving. Het resulteert in authentieke, open-minded, verantwoordelijke personen die dichtbij zichzelf staan en zich kunnen manifesteren in de moderne samenleving.

Een democratische school is een leergemeenschap gebaseerd op twee pijlers:

• Vrijheid: leerlingen leren zelfgestuurd

• Gelijkwaardigheid: leerlingen kunnen meebeslissen over de invulling van de leeromgeving