Friends of DVR

Friends of DVR

Stichting Friends of De Vrije Ruimte staat ten dienste van De Vrije Ruimte, een sociocratische school gevestigd in Den Haag, Nederland.

Hoewel erkend door de Nederlandse regering, ontvangt onze school geen subsidies of financiële steun naast de ouderbijdrage.

Ons doel is daarom om meer financiële ruimte voor de school te creëren.

Dit initiatief is gestart en wordt gerund door ouders van kinderen die naar De Vrije Ruimte gaan.

www.friendsofdvr.com