Middelbare school

12-15 jaar

(Kring Ton)

Wat ga je doen op school?

Let op: Je kunt staatsexamens voorbereiden op De Vrije Ruimte op MAVO-, HAVO- en VWO-niveau.

De Vrije Ruimte is een school voor leerlingen tussen de 4 en 21 jaar. Het is dus geen gewone middelbare school met leerlingen vanaf 12 jaar oud. Wat ook heel anders is, is dat je zelf je rooster samenstelt. Wat wil je leren? Wat heb je nodig om dat te bereiken? Daarbij kun je denken aan wiskunde voor als je met techniek wilt gaan werken.

Engels leren

Wil je Engels leren? Op deze school ga je zelf naar de lerares Engels om een tijdstip op je lesrooster af te spreken. Maar ook het produceren van muziek als een DJ, Chinees of surfles behoren tot de mogelijkheden.

Les in kleine groep

Als er meer leerlingen op hetzelfde niveau werken, krijg je les in een groepje. Soms alleen. In het begin zal het vreemd zijn dat niemand vertelt wat je moet doen. Een leerling (buddy) helpt je om wegwijs te worden op school. Je zult al heel snel merken dat het fijn is om de baas te zijn over je eigen leven. Alle stemmen tellen mee: die van jou, van je ouders en van docenten. Iedereen kan gekozen worden als bestuurslid. Oftewel, de school is van iedereen, en dus ook van jou! In vrijheid ontdek je wat je wilt en kunt.

Zitzak

Daarnaast hebben pubers ook de behoefte zich af en toe terug te trekken op een zitzak met een boek of I-pod. Op het cognitieve vlak worden de vragen gerichter: Spaans, Chinees, monologen voeren, natuurkunde, geschiedenis, fotografie, zwaardvechten, etc. De eigen wil om te leren is zo groot dat er doorgaans heel goed afspraken te maken zijn over de tijd, hoeveelheid en vorm waarin geleerd gaat worden.

Huiswerk

Een verzoek om huiswerk is hierbij zeker geen uitzondering! Jongeren zijn meer in staat verantwoording te dragen voor de school. Zo maakte een tiener elke maand de schoolkrant met interviews en sponsors. Een andere tiener wilde graag één keer per week een warme maaltijd verzorgen tijdens de lunch. Zij zijn duidelijk bezig met het vormgeven van hun leven met alles(!) wat daarbij hoort.

Keuzeproces

Wanneer een leerling 14, 15, 16 jaar is, begeleiden wij het keuzeproces van de overstap naar een vervolgopleiding. Heeft de leerling daar een diploma voor nodig, dan begeleiden wij de voorbereiding op staatsexamens.

Maandagkring

Iedere maandagochtend om 10:30 uur zitten de leerlingen bij elkaar om de week te starten. Er is dan ook altijd een moment voor de waarde van Living Values van die periode. Verder wordt relevante informatie voor de leeftijdsgroep besproken en kunnen leerlingen agendapunten aandragen: bijvoorbeeld als ze zelf een les willen geven, naar een museum willen of als ze een bepaalde afspraak willen veranderen. Vanuit de leerlingen zit er een voorzitter en afgevaardigde in de schoolkring, het management van de school.

Wat kunnen je ouders verwachten?

De Vrije Ruimte is een democratische school die werkt met sociocratische besluitvorming. Hierdoor hebben docenten, ouders en leerlingen een gelijke stem.

Ben je een geïnteresseerde ouder?

Lees de tekst over de aannameprocedure en het schoolgeld.

Meer informatie?

Stuur een e-mail of bekijk de schoolgids. Je bent ook van harte welkom of op de open middag of de informatieavond.

15-21 jaar

(Kring Casimir/ Roeline)

Wat ga je doen op school?

Let op: Je kunt staatsexamens voorbereiden op De Vrije Ruimte op MAVO-, HAVO- en VWO-niveau.

De Vrije Ruimte is een school voor leerlingen tussen de 4 en 21 jaar. Het is dus geen gewone middelbare school met leerlingen vanaf 12 jaar oud. Wat ook heel anders is, is dat je zelf je rooster samenstelt. Wat wil je leren? Wat heb je nodig om dat te bereiken? Daarbij kun je denken aan wiskunde voor als je met techniek wilt gaan werken.

Staatsexamen

Leerlingen kunnen toewerken naar staatsexamens (MAVO, HAVO en VWO) waarbij je voor ieder vak examen kunt doen op jouw niveau. Je kunt direct starten met je examenvakken.

Deelcertificaten

Via staatsexamens kun je je deelcertificaten halen, waarmee je uiteindelijk je hele eindexamen (MAVO, HAVO of VWO) kunt halen. Dit betekent dat je je examens ook kunt verdelen over de jaren. Niet iedereen doet overigens eindexamen. Je kunt ook een overstap maken naar een vervolgopleiding op bijvoorbeeld MBO-niveau.

Maandagkring

Iedere maandagochtend om 10:30 uur zitten de leerlingen bij elkaar om de week te starten. Er is dan ook altijd een moment voor de waarde van Living Values van die periode. Verder wordt relevante informatie voor de leeftijdsgroep besproken en kunnen leerlingen agendapunten aandragen: bijvoorbeeld als ze zelf een les willen geven, naar een museum willen of als ze een bepaalde afspraak willen veranderen. Vanuit de leerlingen zit er een voorzitter en afgevaardigde in de schoolkring, het management van de school.

Wat kunnen je ouders verwachten?

De Vrije Ruimte is een democratische school die werkt met sociocratische besluitvorming. Hierdoor hebben docenten, ouders en leerlingen een gelijke stem.

Ben je een geïnteresseerde ouder?

Lees de tekst over de aannameprocedure en het schoolgeld.

Meer informatie?

Stuur een e-mail of bekijk de schoolgids. Je bent ook van harte welkom of op de open middag of de informatieavond.