Onderwijsinspectie

Onderwijsinspectie

De Vrije Ruimte is goedgekeurd door de Onderwijsinspectie. De school valt onder de categorie B3-scholen. De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en valt organisatorisch onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. U vindt op deze website onder meer de beoordeling van de inspectie over scholen, de zogenoemde Kwaliteitskaarten. De kaarten zijn er voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

e-mailadres inspectie: info@owinsp.nl
vragen over onderwijs: 0800 8051

site: www.onderwijsinspectie.nl
vertrouwensinspecteur: 0900 113111

De beoordeling van De Vrije Ruimte is te vinden onder het hoofdstuk ‘Rapporten B3-scholen’.
De rapporten zijn ook direct te bekijken: