Sociocratie

Sociocratie

Sociocratie is een bestuursvorm die uitgaat van de gelijkwaardigheid van individuen. Die gelijkwaardigheid komt tot uiting in het consentbeginsel: een besluit kan alleen genomen worden wanneer niemand van de aanwezigen een overwegend beargumenteerd bezwaar heeft tegen het nemen van dat besluit. De school wordt bestuurd door docenten, leerlingen en ouders samen. Samen zijn we verantwoordelijk voor de kwaliteit van leven en leren op De Vrije Ruimte.

Kringen

In een sociocratische bestuursvorm is de organisatie opgebouwd uit kringen: groepen die ieder een eigen doel, beslissingsgebied en verantwoordelijkheid hebben. Zo kunnen er naar behoefte van de groep steeds nieuwe kringen ontstaan. Vaste kringen zijn de maandagkringen, de leerlingenkring, de kernkring onderwijs, begeleiderskring, de ouderkring, de schoolkring en de bestuurskring.

Zowel leerlingen, docenten als ouders kunnen hun kennis, ideeën en ervaringen inbrengen om de school levend te houden. Als de kringen te groot worden om effectief te kunnen vergaderen is de kring zelf verantwoordelijk om te zorgen voor een werkbare situatie, bijvoorbeeld door het oprichten van een hulpkring.

Schoolkring

De schoolkring is het hart van de school, het management: hier wordt het beleid gemaakt. In de schoolkring zitten een afgevaardigde en een domeinhouder uit de leerlingenkring, de kernkring onderwijs en de ouderkring. De schoolkring vergadert 1 x per maand.

Leerlingenkring

In de leerlingenkring (verantwoordelijk voor zaken die leerlingen aangaan) zitten een afgevaardigde en een domeinhouder uit de zes maandagkringen: onderbouw basisschool, middenbouw basisschool, bovenbouw basisschool, onderbouw middelbare school, middenbouw middelbare school, bovenbouw middelbare school. De leerlingenkring vergadert 1 x per week.

Kernkring Onderwijs

In de kernkring onderwijs (verantwoordelijk voor het onderwijs) zitten alle vaste begeleiders -degenen die drie of meer dagen op school werken en ook mentor zijn – van De Vrije Ruimte. De kernkring onderwijs vergadert 1 x per week.

Ouderkring

De ouderkring (verantwoordelijk voor zaken die ouders aangaan) bestaat uit alle ouders. De ouderkring vergadert 1 x per maand.

Bestuurskring

De bestuurskring fungeert als directie van de school. Deze kring draagt binnen de school eindverantwoordelijkheid voor het algehele bestuur van de DVR en bewaakt het concept van De Vrije Ruimte. De bestuurskring vergadert 1 x per maand.