In vrijheid ontdek je wat je wilt en kunt

 

De Vrije Ruimte is een democratische school voor primair en voortgezet onderwijs op VMBO-TL, HAVO en VWO niveau. We voldoen aan de eisen van de onderwijsinspectie. De school wordt (nog) niet bekostigd door de overheid. De school draait goed en heeft een solide financiële basis met name door ouderbijdrages, incidentele subsidies voor innovatieve (onderwijs)projecten en donaties.

 

Op De Vrije Ruimte hebben we vertrouwen in de innerlijke kracht van kinderen. Leerlingen krijgen de ruimte om zelf lessen en activiteiten te kiezen en zo hun eigen leerpad uit te stippelen. Kinderen krijgen bij ons waardering en zelfvertrouwen en leren hoe ze met problemen en eigen verantwoordelijkheid om moeten gaan, vaardigheden die ieder nodig heeft in de toekomst. Op De Vrije Ruimte gaan leerlingen met plezier naar school, niet alleen doordat ze hun eigen lesprogramma en tempo bepalen, maar ook omdat De Vrije Ruimte sociocratische besluitvorming toepast. Docenten, ouders en leerlingen hebben een gelijke stem en beslissen mee over onderwijs en schoolregels. Dit levert een grote betrokkenheid op.

Nieuwsgierig geworden? Je bent van harte welkom op de open middag of de informatieavond!

Lees ondertussen gezellig mee op het blog van Claartje!


Onderwijs is niet het vullen van lege emmers, maar het aansteken van een haardvuur
– Heraclitus – Grieks wijsgeer

“Wat een verademing om jullie schoolgids en visie te lezen. Het inspireert mij enorm hoe jullie de kinderen volledig eigenaar maken van hun leerproces en hen stimuleren om hun talenten te benutten. Ik ben zelf leerkracht in het basisonderwijs en ik ben opzoek naar een schoolomgeving en onderwijsvorm die past bij mijn visie over hoe kinderen optimaal kunnen leren.”