Basisschool

4-7 jaar

(Kring Hannelore)

Wat ga je doen op school?

Als je als (aanstaande) kleuter De Vrije Ruimte binnenkomt, ga je eigenlijk gewoon door met wat je thuis deed: lekker spelen. Waarschijnlijk met iets meer kinderen en een grotere variëteit aan leeftijden dan bij jou thuis. Bij ons op school mag je zelf bepalen of je binnen of buiten wilt spelen. Buiten kun je springen op de trampoline, spelen met zand en water en zelf bedenken wat je wilt doen.

Knikkerbaan

Binnen is een bouwhoek met kapla en lego, auto’s en een treinbaan en ook een knikkerbaan. In de speelruimte staan veel boeken om in te kijken of om je te laten voorlezen, er zijn puzzels en spelletjes. Je kunt kleuren en verven, met kleizand spelen en natuurlijk eten maken en poppen verzorgen in de poppenhoek. Af en toe doen we een gezamenlijke activiteit waaraan je mee kunt doen als je zin hebt. En… er is altijd wel iemand om mee te spelen.

Maandagkring

Iedere maandagochtend om 9.00 uur zitten de jonge kinderen bij elkaar om de week te starten in hun maandagkring. Er is dan ook altijd een moment voor de waarde van Living Values van die periode. Verder wordt relevante informatie voor de leeftijdsgroep besproken (bijvoorbeeld techniektoernooi groep 1 & 2) en kunnen leerlingen agendapunten aandragen, bijvoorbeeld:

  • Een nieuwe les of activiteit
  • Naar een museum gaan
  • Een bepaalde afspraak veranderen

Wat kunnen je ouders verwachten?

De Vrije Ruimte is een democratische school die werkt met sociocratische besluitvorming. Hierdoor hebben docenten, ouders en leerlingen een gelijke stem.

Ben je een geïnteresseerde ouder?

Lees de tekst over de aannameprocedure en het schoolgeld.

Meer informatie?

Stuur een e-mail of bekijk de schoolgids. Je bent ook van harte welkom of op de open middag of de informatieavond.

7-10 jaar

(Kring Claartje)

Wat ga je doen op school?

De eerste tijd op De Vrije Ruimte ga je lessen uitproberen, meedoen met themaweken en uitstapjes en vooral heel veel spelen. Je kunt binnen spelen, maar ook buiten in de tuinen. Door alles te ontdekken weet je beter wat je leuk vindt, waar je goed in bent en wat je nodig hebt om dat te bereiken.

Samen met je mentor

Samen met je mentor bedenk je wat je wilt leren (rekenen, taal, tekenen, konijnen verzorgen, uitvindersclub…). Je zit dus niet in een grote klas of in één klaslokaal. Je krijgt les in kleine groepjes of alleen, bijvoorbeeld bij vioolles. Als je daarvoor kiest tenminste. Op deze school mag je dat zelf bepalen. Je mag ook kiezen om veel te spelen en vrienden te maken. Dat is ook belangrijk.

Surfles

De school is klein met ongeveer 75 leerlingen van 4 tot 21 jaar. Sommige lessen heb je met kinderen van jouw leeftijd. Maar bijvoorbeeld surfles is voor groot en klein, als je maar zwemdiploma’s hebt. Eten doe je ook gezellig met z’n allen in het souterrain. En ook al ben je jong, op deze school mag je meepraten en meebeslissen. Leerlingen bepalen samen met de begeleiders en ouders de afspraken op school. Dat is fijn. De school is dus ook van jou!

Maandagkring

Iedere maandagochtend om 9.00 uur zitten de leerlingen bij elkaar om de week te starten. Er is dan ook altijd een moment voor de waarde van Living Values van die periode. Verder wordt relevante informatie voor de leeftijdsgroep besproken en kunnen leerlingen agendapunten aandragen: bijvoorbeeld als ze zelf een les willen geven, naar een museum willen of als ze een bepaalde afspraak willen veranderen. Vanuit de leerlingen zit er een voorzitter en afgevaardigde in de schoolkring, het management van de school.

Wat kunnen je ouders verwachten?

De Vrije Ruimte is een democratische school die werkt met sociocratische besluitvorming. Hierdoor hebben docenten, ouders en leerlingen een gelijke stem.

Ben je een geïnteresseerde ouder?

Lees de tekst over de aannameprocedure en het schoolgeld.

Meer informatie?

Stuur een e-mail of bekijk de schoolgids. Je bent ook van harte welkom of op de open middag of de informatieavond.

10-13 jaar

Op weg naar VO

(Kring Myriam) 

Wat ga je doen op school?

Kom je op De Vrije Ruimte als je een jaar of 10 bent, dan begin je vaak ook met veel spelen, trampoline springen, ontdekken wat er allemaal te doen is op school. Op een gegeven moment kom je erachter wat jij graag wilt leren en word je je bewust op welke manier je dat wil gaan doen.

Leergierig

Kinderen van deze leeftijd zijn heel leergierig en gaan de docenten halen voor hun les. Vaak vragen ze zelf om huiswerk en toetsen. Ze leren snel en vullen eventuele gaten op. Soms is het zelfs lastig kiezen uit het grote aanbod van lessen als je alles leuk vindt.

Keuzeproces

Wanneer een leerling 10, 11, 12, of soms 13 jaar is, begeleiden wij het keuzeproces naar het voortgezet onderwijs. Blijft de leerling op De Vrije Ruimte of kiest hij ervoor om over te stappen naar een reguliere middelbare school? Beide zijn mogelijk.

Maandagkring

Iedere maandagochtend om 9.00 uur zitten de leerlingen bij elkaar om de week te starten. Er is dan ook altijd een moment voor de waarde van Living Values van die periode. Verder wordt relevante informatie voor de leeftijdsgroep besproken en kunnen leerlingen agendapunten aandragen: bijvoorbeeld als ze zelf een les willen geven, naar een museum willen of als ze een bepaalde afspraak willen veranderen. Vanuit de leerlingen zit er een voorzitter en afgevaardigde in de schoolkring, het management van de school.

Wat kunnen je ouders verwachten?

De Vrije Ruimte is een democratische school die werkt met sociocratische besluitvorming. Hierdoor hebben docenten, ouders en leerlingen een gelijke stem.

Ben je een geïnteresseerde ouder?

Lees de tekst over de aannameprocedure en het schoolgeld.

Meer informatie?

Stuur een e-mail of bekijk de schoolgids. Je bent ook van harte welkom of op de open middag of de informatieavond.