Aannameprocedure

Aannameprocedure

Procedure voor het aannemen van een nieuwe leerling op De Vrije Ruimte.

Let op: Wanneer je op zoek bent naar een school voor voortgezet onderwijs, houd er dan rekening mee dat De Vrije Ruimte een leerling kan voorbereiden op staatsexamens vanaf Mavo- tot VWO-niveau.

Kennismaken

Als eerste maak je kennis met de school op Open Middag of Informatieavond. Bevalt die kennismaking, dan kun je een kijkdag afspreken. Een kijkdag is bedoeld om De Vrije Ruimte te ervaren en te zien of dit mogelijk de juiste school is voor jou.

Kijkdag

Een kijkdag is altijd op maandag, omdat je dan meteen in de maandagkring leerlingen van ongeveer jouw leeftijd leert kennen. Ouders ondertekenen een formulier waarin ze de uitgangspunten en basisprincipes van de school onderschrijven. Je krijgt een buddy die je die dag wegwijs maakt in de school.

Intakegesprek

Wil je na de kijkdag uitgebreider kennis maken met De Vrije Ruimte, dan volgt eerst een intakegesprek waarin we de o.a. wederzijdse verwachtingen bespreken. Daarna is er een wenperiode van acht dagen, beginnend op maandag en eindigend op woensdag de week daarop. In die wenperiode ga je meedoen aan activiteiten op school en zie je wat er mogelijk is. Je maandagkringbegeleider en je buddy helpen je hierbij.

Wenperiode

In de wenperiode evalueren we op de tweede maandag in alle maandagkringen jouw aanwezigheid op De Vrije Ruimte – dit is om te weten of jij past op De Vrije Ruimte en of De Vrije Ruimte bij jou past. Wat er uit de maandagkringen is gekomen, wordt verzameld in de leerlingenkring. Ook bespreken we dit met de vaste begeleiders in de kernkring onderwijs op de tweede woensdag van de wenperiode.

Evaluatie

Daarna is er een evaluatie met jou en je ouders en een mentor van De Vrije Ruimte om te kijken of je al dan niet leerling wordt van De Vrije Ruimte. Ben je aangenomen als leerling, dan kun je direct starten op De Vrije Ruimte!

Hieronder vind je op een rijtje de verschillende stappen, met de kosten erbij:

 1. Kennismaken met De Vrije Ruimte op een open middag of informatieavond (gratis)
 2. Kijkdag (€30)
 3. Intakegesprek (gratis), waarin wordt besproken:
  • de ontwikkeling van het kind van nul tot nu, thuis (en op school)
  • waarom gekozen voor democratisch onderwijs?
  • wederzijdse verwachtingen (wat verwachten ouders en leerling van school, wat verwacht de school van ouders en leerling?) Als de verwachtingen overeenkomen, spreken we een wenperiode af.
 4. Wenperiode van acht dagen (€240). Hierin gebeuren de volgende dingen:
  • Tijdens de eerste maandagkring stel je je voor. Je krijgt een buddy uit je maandagkring en samen ga je langs de andere maandagkringen (PO-kringen voor een PO-leerling en VO-kringen voor een VO-leerling) om je voor te stellen.
  • Na deze maandagkring heeft de mentor (aanspreekpunt in deze periode; als diegene er niet is, is een van de andere mentoren aanspreekpunt) een gesprekje met de wenleerling, waarin ter sprake komt:
   • Wat wil je deze week doen?
   • Afspraken doornemen;
   • Sociocratische besluitvorming en bemiddelingskring uitleggen.
  • Tussentijds zijn er evaluatiegesprekken met leerling, ouders en school.
  • Op de tweede maandag in de wenperiode is de bespreking van de wenleerling in de maandagkringen. In de maandagkring vertellen de leerlingen en de docent die de kring begeleidt (met medeneming van opmerkingen van andere docenten) wat ze hebben gezien van deze wenleerling. De wenleerling vertelt wat hij heeft gezien van De Vrije Ruimte. Andere leerlingen geven tops en tips aan de wenleerling, de wenleerling geeft tops en tips aan De Vrije Ruimte.
  • In de leerlingenkring wordt vervolgens besloten over de aanname van deze wenleerling. Mogelijkheden:
   • Leerling komt definitief naar De Vrije Ruimte
   • Leerling komt niet naar De Vrije Ruimte
   • Leerling verlengt wenperiode met 1 week of zoveel langer als nodig is (maximaal tot het einde van een volgende periode)
  • In de kernkring onderwijs besluiten de vaste begeleiders over de aanname van deze wenleerling:
   • Leerling komt definitief naar De Vrije Ruimte
   • Leerling komt niet naar De Vrije Ruimte
   • Leerling verlengt wenperiode met 1 week of zoveel langer als nodig is (maximaal tot het einde van een volgende periode)
 5. Evaluatiegesprek (gratis)

Na de wenperiode en het besluit in de leerlingenkring en de kernkring onderwijs over de aanname van deze wenleerling, volgt het evaluatiegesprek met de leerling zelf en de ouders. Hierin wordt de wenperiode geëvalueerd en wordt besloten of je al dan niet leerling wordt van De Vrije Ruimte, of dat je een langere wenperiode krijgt.

Wil je je kind aanmelden op De Vrije Ruimte? Stuur een e-mail naar info@devrijeruimte.org