Het stichtingsbestuur

Het stichtingsbestuur

De Vrije Ruimte is onderdeel van de Stichting Natuurlijk Leren Scheveningen. De stichting heeft als doel: “het aanbieden van een leeromgeving ingericht volgens het principe van ‘natuurlijk leren’ in het algemeen bijzonder onderwijs in de ruimste zins des woords”.

Het bestuur van de stichting is formeel eindverantwoordelijk en behoort net zoals elk bestuur van elke stichting te zorgen voor een gezonde bedrijfsvoering. Ook vertegenwoordigt het bestuur de school naar buiten toe waar nodig. Het bestuur zorgt ervoor dat er aan de voorwaarden wordt voldaan zodat de kinderen, begeleiders en ouders hun eigen school kunnen creëren.

Binnen de school is de bestuurskring verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Met ten minste één lid is het stichtingsbestuur vertegenwoordigd in deze bestuurskring.

Verwondering, nieuwsgierigheid en van daaruit leren, zó leren dat het bij jou past, dat is waar iedereen bij DVR zich voor onze schoolgaande kinderen voor inzet. Begeleiders, docenten en alle mensen die activiteiten in de school en er omheen organiseren, in veel gevallen ook ouders, zijn daarmee bezig. Mensen blijven leren, hun leven lang. Dat willen de meeste mensen uit zichzelf al. Mensen en kinderen leren het best als ze eraan toe zijn om te leren en dat zelf graag willen.

Veel kinderen verschillen zodanig van elkaar – bijvoorbeeld in leerstijl, achtergrond en begaafdheid – dat het steeds moeilijker wordt om ze klassikaal te blijven bedienen. Om ze hetzelfde onderwerp aan te bieden op hetzelfde moment op dezelfde manier blijkt in veel gevallen niet meer naar tevredenheid te werken. Wij bieden een alternatief voor de klassikale benadering door uit te gaan van de natuurlijke wens van kinderen tot ontwikkeling.

Wat verstaan wij onder Natuurlijk Leren? Kort gezegd zien wij Natuurlijk Leren als leren in en van de context, oftewel het dagelijks leven. Bij een dergelijke manier van leren doen kinderen vaardigheden en kennis op in de praktijk vanuit een eigen verwondering of nieuwsgierigheid. De school fungeert als een rijke en veilige leeromgeving, die de ontwikkeling stimuleert op het moment dat het kind, de leerling of student eraan toe is.

Waar komt de naam ‘De Vrije Ruimte’ vandaan? In het klassieke Grieks betekent σχολη (‘scholè’) ‘vrije ruimte’. Een school is oorspronkelijk een vrije ruimte, een veilige omgeving om na te denken, samen met anderen, over hoe de wereld in elkaar zit. Deze klassieke invulling van het begrip school spreekt ons aan.

Bestuur Stichting Natuurlijk Leren Scheveningen

  • Voorzitter: Hans Herlaar
  • Penningmeester: Richard Rensman
  • Secretaris: Ilse Wortelboer-Strobbe

Meer informatie

Voor meer informatie over de stichting Natuurlijk Leren Scheveningen klik hier.