Inzicht in eigen leerproces

Inzicht in eigen leerproces

De Vrije Ruimte begeleidt leerlingen bij het actief deelnemen aan de maatschappij waarin we leven en waarvan zij uiteindelijk zelfstandig deel gaan uitmaken.

Vervolgopleiding

Leerlingen kunnen zowel basis- als voortgezet onderwijs volgen op De Vrije Ruimte. Begeleiders zullen hen wijzen op wat nodig is om een vervolgopleiding te doen. Het is belangrijk dat leerlingen kennis hebben van deze zaken, zodat ze ook daadwerkelijk een keuze kunnen maken.

Coaching

Begeleiders op De Vrije Ruimte bezitten kwaliteiten op het gebied van coaching. Zij hebben hart en oog voor de leerlingen, zijn flexibel en creatief, hebben een brede belangstelling, zijn enthousiast en durven los te laten.

Mentorgesprekken

Elke leerling op DVR heeft zijn eigen mentor, degene bij wie je terecht kunt met je vragen, met wie je je rooster maakt en met wie je mentor- en oudergesprekken voert. Het kind, de mentor en de ouders werken samen om het kind te helpen zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Zodra kinderen eraan toe zijn, gaan ze op zoek naar gerichtere lessen om hun kennis en vaardigheden uit te bereiden. Samen gaan we op zoek naar de beste manier om dat te doen:
 • een leerboek of werkboek met vragen
 • een leraar die vertelt
 • filmpjes op internet over dat onderwerp
 • een eigen werkstuk maken
 • een museum bezoeken

 

De pedagogische driehoek leerling-mentor-ouder

Ten minste drie keer per jaar vindt een gesprek plaats tussen leerling, mentor en ouders. Dit gesprek is bedoeld om te kijken hoe het nu gaat en wat de plannen voor de volgende periode(s) zijn. Uitgaande van de pedagogische driehoek:
 
De besluiten over het ontwikkelingsproces van de leerling worden met consent genomen.
In dit gesprek komen de volgende vragen aan de orde:
 • Hoe zit je erbij?
 • Waar wil je het over hebben?
 • Vorig gesprek: Welke afspraken zijn er gemaakt? Wat is daarmee gebeurd?
Nu:
 • Wat waren je plannen voor deze periode?
 • Hoe heb je je plannen uitgewerkt?
 • Wat zien ouders thuis?
 • Wat zien begeleiders op school?
 
Volgende periode:
 • Wat wil je gaan doen/leren (welke activiteiten/vakken)?
 • Hoe wil je dat gaan doen?
 • Wat heb je hiervoor nodig van thuis?
 • Wat heb je hiervoor nodig van school?

 

Leerlingvolgsysteem in Moodle

Samen met Peter Roemeling heeft De Vrije Ruimte een leerlingvolgsysteem ontwikkeld dat past bij het democratisch onderwijs. De leerling staat centraal en niet een methode of systeem. Moodle wordt op De Vrije Ruimte gebruikt om de ontwikkeling van leerlingen inzichtelijk te maken voor de leerlingen zelf, hun ouders en docenten en ook de Onderwijsinspectie.

Specialisten

Ook specialisten als een logopedist, therapeut of orthopedagoog kunnen tijdens hun begeleiding van de leerling toegang krijgen tot relevante informatie omtrent de ontwikkeling van die leerling. Verslagen van gesprekken met de leerling, ouders en andere betrokkenen worden toegevoegd in Moodle.

Observaties

Observaties van docenten komen ook in Moodle te staan. De kerndoelen van de inspectie kunnen worden afgevinkt, zodat ook voor de inspectie de ontwikkeling van de leerling inzichtelijk is.