kosten

Kosten

De Vrije Ruimte is goedgekeurd door de Inspectie van het Onderwijs. Het is een particuliere school en wordt (nog) niet gesubsidieerd door de overheid. Daarom zijn we financieel afhankelijk van ouders, donateurs en sponsors.

Inkomensafhankelijk

We hanteren een inkomensafhankelijk model voor het schoolgeld. Dit model heeft vijf inkomenscategorieën. De minimumbijdrage per maand is €387 euro voor een PO-leerling €400 voor een VO-leerling. Voor de tweede en volgende leerling uit een gezin geldt een korting. Deze bedragen zullen elk schooljaar worden gecorrigeerd voor inflatie.

Met ingang van het schooljaar 2023-2024 zijn dit de bedragen van het schoolgeld per maand. Het schooljaar loopt van 01-08-2023 tot en met 31-07-2024.

PDF model voor het schoolgeld