Kinderopvang Het Zonnetje

Komend schooljaar start op De Vrije Ruimte de BSO. Deze wordt georganiseerd door Kinderopvang het Zonnetje. Er wordt buitenschoolse opvang geboden aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. De pedagogische doelstellingen van Kinderopvang het Zonnetje sluiten zoveel mogelijk aan bij de visie van De Vrije Ruimte.

Wilt u uw kind aanmelden voor de BSO? Dat kan: kijk op de website van Het Zonnetje om te weten wat u hiervoor moet doen.

Peter Gray at DVR!! – 23-9-2019

We are extremely delighted to have American world expert in play Peter Gray coming to De Vrije Ruimte to give a lecture. For the ones that don’t already know him he is the author of the book “Free to learn”.

When I found his articles some years ago I understood so clear how important it actually is all the free playing that happens in our school, everything Peter Gray talks about you can witness it in De Vrije Ruimte! It is actually fascinating. There are so many essential emotional and social skills that young people should develop to thrive as adults and Peter Gray explains how kids do this through free play. 

Please share it! (Below is the information about the event)

I look forward to seeing you there!

Laura Fraticelli

Lees meer

Examens voor leerlingen van DE VRIJE RUIMTE

EXAMENS  VOOR LEERLINGEN VAN DE VRIJE RUIMTE
Woordenboeken, Binas, rekenmachine, pennen, potloden, gum, ‘esje water, kauwgum, een ‘inke
dosis kennis, moed en vertrouwen…. Ze zijn er klaar voor.
Het aantal leerlingen dat staatsexamens doet groeit! Dat betekent dat de komende weken in het
teken staan van leren, leren en… zenuwen.
Twaalf leerlingen gaan examens doen op HAVO en VWO niveau voor Nederlands (3x VWO), Engels (4
x VWO, 1 x HAVO), Wiskunde B (2 x VWO), Aardrijkskunde (1 x VWO, 1 x HAVO), Pro:elwerkstuk (1 x
VWO, 2 x HAVO), Spaans (2 x HAVO), Geschiedenis ( 1 x HAVO, 2 x VWO), Muziek ( 1x HAVO),
Maatschappijwetenschappen ( 1 x HAVO), Economie (2 x VWO), M&O ( 1 x VWO), Informa<ca (1 x
VWO) La<jn ( 1 x VWO), Scheikunde ( 2 x VWO), Biologie ( 1 x VWO), Maatschappijleer ( 2x VWO, 3 x
HAVO), Duits ( 1 x VWO).
Heel veel succes!

Aandacht voor klimaatverandering

Al twee weken zit het Zweeds meisje Greta iedere dag op de grond voor het parlementsgebouw in Stockholm om aandacht te vragen voor klimaatverandering.

Pink, jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren, is afgelopen dinsdag gestart om hieraan mee te doen. Yanna, Geertje en Isabelle zijn de kartrekkers bij DVR, ook om te vloggen voor hun YouTube kanaal Dat Kan Anders.

Greta staakt tot zondag, maandag zijn er verkiezingen in Zweden en ze hoopt dat meer mensen groen gaan stemmen.

Pink wil door gaan met de actie en hoopt dat er een kettingreactie ontstaat in andere landen.

Er is natuurlijk ook een discussie over leerplicht.

Casimir, onze docent aardrijkskunde gaat vrijdag 7 september 10.00-11.00 lesgeven op de stoep van de tweede kamer over klimaatverandering

Kunstlessen op een democratische school?

Een interview met Marty Smit n.a.v. een lezing die Marty samen met Gert Biesta heeft gegeven bij het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) over kunst in het onderwijs.  Het interview is ook te lezen op de website van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).

Marty Smit, directeur particuliere basisschool De Vrije Ruimteauteur: Eeke Wervers

datum: 9 mei 2018

De Vrije Ruimte in Den Haag is een particuliere school waar leerlingen van 4 tot 18 jaar hun eigen programma bepalen. Kiezen ze dan ook voor kunst? En wat is kwaliteit van de kunstlessen? Marty Smit, directeur van De Vrije Ruimte, vertelt er meer over.

Marty: ‘Wij hebben volledig vertrouwen in de innerlijke kracht van het kind. Kinderen (en mensen) leren gemakkelijker, sneller en met meer plezier wanneer zij er open voor staan. Ze komen op hun eigen tijd, niveau en manier bij hun innerlijke, van nature aanwezige motivatie om zich te ontwikkelen. Discipline en doorzettingsvermogen zijn er volgens ons vanzelf als de motivatie van binnenuit komt.  Kinderen durven dan ook fouten te maken, de gevolgen van de eigen daden te ervaren en hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.’

De onderwijsinspectie is tevreden over het niveau van de school, de school heeft het basistoezicht. De Vrije Ruimte gebruikt een eigen leerlingvolgsysteem waarin per leerling wordt bijgehouden wat in het ontwikkelingsproces belangrijk is. Dit systeem wordt door alle betrokkenen ingevuld en ook ouders en de leerlingen zelf hebben toegang tot de informatie.

Onvrede met bestaand onderwijs

Marty heeft samen met twee onderwijscollega’s de school tien jaar geleden opgericht, uit onvrede met het bestaande onderwijs. Op zoek naar een goede school voor haar dochter kwam ze erachter dat geen enkele school de leerling echt als uitgangspunt neemt. ‘Ik heb me in allerlei schoolvisies en -concepten verdiept. Ik ben een dag gaan kijken en voelen op een Freinet-, Montessori- en Jenaplanschool. Ik vond overal wel iets heel erg goed, maar ik had bij geen enkel onderwijsconcept het gevoel dat het compleet was. Ik kreeg nergens echt kippenvel. Ik kom zelf uit het VO en ik had er al eens eerder met collega’s over gesproken om een eigen school te starten. Nu was het moment daar!’

‘We zijn een democratische school en we zijn er trots op dat we echte ‘vrije ruimte kinderen en ouders’ hebben. Dat we samen met de begeleiders de school runnen. De leerlingen hebben een gelijkwaardige stem bij het nemen van beslissingen en het is heel gaaf om te zien dat dat echt werkt. Steeds meer kinderen zijn hier van jongs af aan. Maar er zijn er ook die hier pas op 15-jarige leeftijd komen, helemaal gefrustreerd in het reguliere onderwijs. Die gaan helemaal open, krijgen weer zelfvertrouwen. Onze leerlingen doen het goed in het vervolgonderwijs. Ze zijn heel zelfstandig en als er een lacune in de kennis is, weten ze goed hoe ze die kennis alsnog kunnen verwerven.’

Geen curriculum voor de kunstvakken

De Vrije Ruimte heeft geen curriculum, ook niet voor de kunstvakken maar werkt naar aanleiding van de vraag van kinderen. Er is een standaard aanbod aan kunstlessen (dat moet van de inspectie, anders mag je jezelf geen school noemen). Kinderen mogen zelf kiezen of ze van dat aanbod gebruik maken. ‘In de praktijk werken we naar aanleiding van de vraag van leerlingen. Bijvoorbeeld een kind dat piano wil leren spelen. Dan gaan we op zoek naar iemand die pianoles kan geven. Dat kan een oudere leerling zijn, een ouder of een docent. De vraag van zo’n kind leidt vervolgens tot een aanbod voor de hele school. Er worden pianolessen georganiseerd waar alle leerlingen op kunnen intekenen. Kinderen krijgen zo de ruimte om kunst echt te ontdekken. Wat daarbij heel krachtig werkt is de leeftijdsmix, waardoor kinderen van verschillende leeftijden en niveaus elkaar tegenkomen bij een interessegebied. De concentratieboog van de jongere kinderen is vaak korter en dan gaan ze spelen. Met de oudere kinderen kun je reflecteren op het proces van het maken. De oudste leerlingen blijven vaak de hele middag zitten en dan is er ruimte voor echte verdieping.’

‘Mijn eigen dochter is inmiddels 13 jaar en heel creatief. We zijn met haar gaan kijken op middelbare scholen met kunstklassen, omdat ze daar verder in wilde. Ze realiseerde zich dat ze eigenlijk al doet waar leerlingen op andere scholen in de examenklassen mee bezig zijn. Doordat kinderen bij ons kunnen kiezen waar ze mee bezig willen zijn, zijn ze er soms een hele dag mee bezig.  Ze doorlopen zo een ontwikkelproces waarin ze veel en snel leren. Mijn dochter besloot om op De Vrije Ruimte te blijven om zich op deze manier verder te ontwikkelen. Gelukkig hebben we een kunstenaar in huis die goede kunstlessen geeft en ook een goede muziekdocent.’

Gebaseerd op sociocratisch model

Er zijn in Nederland twaalf democratische scholen die deel uitmaken van een Europees netwerk. De scholen zijn gebaseerd op het sociocratische model waarbij de besluitvormingsstructuur bestaat uit kringen die overlappen met de functionele eenheden in de school. In de kringen zijn ouders en leerlingen vertegenwoordigd, ook in het schoolbestuur participeert een leerling. De kringen bepalen het beleid voor hun eenheid en werken volgens het consentbeginsel (niemand heeft een overwegend en beargumenteerd bezwaar). Besluiten over de uitvoering van het beleid worden centraal gedeeld. De gezamenlijke kringen bepalen uiteindelijk het beleid binnen de school. Ouders en leerlingen praten mee op elk niveau van de school. De school heeft een huiskamer waar ouders ten alle tijden welkom zijn en waar ook activiteiten worden georganiseerd speciaal voor en door de ouders.

Verder richt iedere school zijn eigen onderwijs in. Een democratische school werkt vanuit de mensen, vanuit vertrouwen, dus wie er werken is van invloed op de school. ‘Wij hebben bijvoorbeeld een rooster. De leerlingen die zich voorbereiden op het VO-examen hebben daar behoefte aan. Andere leerlingen kunnen bij die lessen aanhaken. Iedere school zoekt continu naar wat het beste werkt voor de groep die er nu is. Geld is voor ons de grootste uitdaging. We krijgen geen subsidie omdat we onder de stichtingsnorm zitten. De ouderbijdrage is onze enige bron van inkomsten en die zou eigenlijk omhoog moeten. Dat willen we liever niet, we willen geen eliteclub worden maar een afspiegeling van de maatschappij.’

Waarden-Festival – 1 juni 2018

1 JUNI 2018 – Waarden-Festival

Je bent van harte uitgenodigd op ons waardenfestival!

De vijf waarden die dit schooljaar centraal hebben gestaan: vrijheid-verdraagzaamheid-vertrouwen-verbondenheid-eenvoud komen aan bod in sportieve uitdagingen, tekenopdrachten, lekkere hapjes, een verhaal, een rollenspel, een mooie mandala leggen en nog veel meer.

Voor een tientje kun je genieten van meer dan twintig activiteiten en lekkernijen.

DVR_waardenfestival_2018_Flyer

In Memoriam Herman Wiekenkamp

In Memoriam Herman Wiekenkamp 19 juni 1944 – 28 maart 2018

Dag lieve Herman

Herman, geschiedenisdocent op De Vrije Ruimte, maar veel meer dan dat, een verhalenverteller. Hij kwam al sinds bijna het begin van de school – nu ruim 10 jaar geleden – iedere maandagmiddag naar De Vrije Ruimte om geschiedenis te geven. Eigenlijk: verhalen te vertellen, want dat was wat hij deed. Zoals het verhaal van ‘De ontdekking’, over de Tweede Wereldoorlog, waarbij ieder kind een stripboek met dit verhaal op schoot had, om mee te kunnen kijken naar de dingen die Herman vertelde. Altijd had hij plaatjes bij zijn verhalen, om te illustreren hoe mensen en dingen er vroeger uitzagen. Het laatste waar hij mee bezig was, was de film Floris. Ze keken die samen, Herman en zijn leerlingen, en Herman vertelde erbij hoe het er in die tijd aan toe ging.

Beroemd en berucht waren zijn quizzen, die hij één keer per periode hield. In de stijl van 2 voor 12, de televisiequiz waarvoor hij vragen bedacht en beoordeelde. Je kon er een patatje mee winnen. Dus hoe meer leerlingen alle vragen goed hadden, hoe meer patat er kwam. Een patatje joppie, wel te verstaan. Andere leerlingen, die niet met de geschiedenislessen meededen, werden dan wel een beetje jaloers. Sommigen gingen daarom meedoen met de lessen van Herman.

Kinderen van jong tot oud, van 7 tot 17 jaar, zaten bij Herman, ademloos te luisteren naar zijn diepe bas. En als iemand eens wat minder oplettend was, legde Herman even een hand op zijn schouder. Dat was genoeg om diegene er weer bij te betrekken. Herman hield van zijn leerlingen en had een goede kijk op hen. Tijdens de leerling-besprekingen vertelde hij hoe hij een leerling zag: “hij zit nog in de sprookjesfase”, bijvoorbeeld. Ook bleek dat leerlingen die buiten zijn lessen soms met elkaar op de vuist gingen, in zijn lessen juist voor elkaar opkwamen en elkaar hielpen. Een waardevolle aanvulling op de kijk van andere begeleiders.

Dag lieve Herman, we zullen je niet vergeten.

Persbericht naar aanleiding van de uitzending van ‘De Monitor’ over democratisch onderwijs en Avatar

Persbericht​​​​​​

Den Haag, 28 maart 2018

Gisteren kregen we in aanloop naar een Uitzending van ‘De Monitor’ van verschillende media verzoeken tot een reactie. Gisteren hebben we een persbericht uit gedaan voordat we de uitzending hebben kunnen zien. Inmiddels hebben we de uitzending bekeken. Over het journalistieke niveau van de uitzending zal de raad van de journalistiek moeten oordelen, maar ons moet van het hart dat we de uitzending ongenuanceerd vonden, qua beeldtaal demagogisch (veel donkere bossen en droneshots van dreigende torens die Teun van de Keuken beklimt om te bellen) maar ons voornaamste kritiekpunt is dat ‘De Monitor’ keer op keer alle democratische scholen over één kam scheert, en willens en wetens de indruk creëert dat Avatar een probleem van alle democratische scholen zou zijn.

Dat geldt in ieder geval niet binnen ‘De Vrije Ruimte’, een school die voldoet aan de wettelijke eisen en regels zoals door het ministerie bepaald en door de inspectie gecontroleerd. Avatar ligt op geen enkele manier aan de basis van onze visie en uitgangspunten: Geen van onze leerkrachten of begeleiders heeft een band met deze beweging. We staan op geen enkele manier achter het gedachtegoed van ‘Avatar’, hebben het nooit overwogen als opleidingsrichting en er zijn ook nooit cursussen gevolgd of aangeboden.

We zijn aangesloten bij het platform voor democratische scholen, waar scholen met een democratische achtergrond ervaringen en expertise uitwisselen. Wellicht verwart ‘De Monitor’ dit platform met een ‘regulier’ stichtingsbestuur, waarin centraal de koers voor alle scholen wordt uitgezet. Dit is niet het geval. Iedere school die is aangesloten bij het platform richt het onderwijs op zijn eigen manier in, en is verantwoordelijk voor zijn eigen beleid. ‘De Monitor’ meent blijkbaar dat alle scholen die het stempel ‘democratisch’ hebben allemaal gelijk werken en denken, en scheert ons voor het gemak over één kam met scholen waar Avatar blijkbaar wel een rol heeft gespeeld (al kun je in dit artikel in de Volkskrant lezen dat er behoorlijk wat af te dingen is op de bevindingen van ‘De Monitor’). Dat is buitengewoon betreurenswaardig.

Wij vernemen dat er een mogelijk onderzoek komt naar invloeden van Avatar in het onderwijs. We juichen dat toe: Op die manier is meteen duidelijk dat De Vrije Ruimte niks te maken heeft met Avatar of welke andere sektarische stroming dan ook. We zijn gewoon een school, die vindt dat kinderen een gelijkwaardige stem hebben in hun eigen ontwikkeling en in de organisatie. Daar stonden we voor, en daar blijven we ook voor staan. Dat de Monitor daar zo ongenuanceerd mee omgaat, betreuren we.