Maandag 3 juni 2019. Dat samenwerken lang niet altijd gemakkelijk is, blijkt als we met onze groep van 6-9- jarigen in de maandagkring zitten. Om de beurt iets vertellen, zonder door elkaar heen te praten is een opgave. Gelukkig is de gespreksleider (7 jaar) deskundig en probeert hij het in de hand te houden door telkens weer er op te wijzen wie er aan de beurt is – en dat de anderen dus hun mond moeten houden.

Om het samenwerken te bevorderen, maken we met zijn allen één grote tekening. Wat moet er op komen? “Een bos met dieren erin.” “Met bomen en gras en ook kleine beestjes.” “Met plekjes om te schuilen en in te wonen.”


Dit is het uiteindelijk geworden, een rivier stroomt door het landschap, waarbij aan twee kanten bomen groeien en woonplekken gecreëerd zijn, waar grote en kleine beestjes gezellig samen leven.