EXAMENS  VOOR LEERLINGEN VAN DE VRIJE RUIMTE
Woordenboeken, Binas, rekenmachine, pennen, potloden, gum, ‘esje water, kauwgum, een ‘inke
dosis kennis, moed en vertrouwen…. Ze zijn er klaar voor.
Het aantal leerlingen dat staatsexamens doet groeit! Dat betekent dat de komende weken in het
teken staan van leren, leren en… zenuwen.
Twaalf leerlingen gaan examens doen op HAVO en VWO niveau voor Nederlands (3x VWO), Engels (4
x VWO, 1 x HAVO), Wiskunde B (2 x VWO), Aardrijkskunde (1 x VWO, 1 x HAVO), Pro:elwerkstuk (1 x
VWO, 2 x HAVO), Spaans (2 x HAVO), Geschiedenis ( 1 x HAVO, 2 x VWO), Muziek ( 1x HAVO),
Maatschappijwetenschappen ( 1 x HAVO), Economie (2 x VWO), M&O ( 1 x VWO), Informa<ca (1 x
VWO) La<jn ( 1 x VWO), Scheikunde ( 2 x VWO), Biologie ( 1 x VWO), Maatschappijleer ( 2x VWO, 3 x
HAVO), Duits ( 1 x VWO).
Heel veel succes!