Donderdag 22 januari. Lezen en braille lezen, dammen en denken over rekenen… zo ziet mijn begin van de dag eruit. ’s Middags gaat het over spellen en lezen voor kinderen die dat moeilijk vinden. Beelddenkers en dyslectici, kinderen die geen woordbeeld hebben; die bij elk woord dat ze lezen elke letter apart zien en echt niet kunnen onthouden of je hout met ou of au schrijft. Je kunt het je nauwelijks voorstellen als je zelf alle woorden in beelden ziet, maar 1 op de 10 kinderen heeft hier problemen mee. Voor hen is woorden overschrijven geen goede manier om te leren hoe je de woorden spelt. Zij zien nog steeds alleen maar losse letters, en snappen niet dat je de ‘u’ die je toch 2 x hoort in busje, de ene keer met een u, en de volgende keer met een e schrijft.

Voor die kinderen is er een spellingmethode gekomen met kleurtjes en klankstukjes in plaats van hele woorden. Kinderen schrijven de verschillende soorten letters in verschillende kleuren en koppelen zo de schrijfwijze aan de kleur. Er hoort een boek bij van Kleine Hein, waarin alle woorden met een ei staan – dan weet je dus dat alle andere woorden waarin je ook ‘ei’ hoort, met een ij geschreven worden (en dat zijn de dingen waar kleine Hein van moet spugen, de spijkers en ijsjes en konijnen…). Leuk en leerzaam om te ervaren wat het is als je geen woordbeeld hebt – en hoe je dan toch goed kunt leren spellen en lezen. Het lijkt mij een methode die geschikt is voor alle kinderen die leren lezen en schrijven. Wij gaan op zoek naar een sponsor die dit materiaal voor ons wil bekostigen! (zie www.pi-spello.nl)