Vrijdag 9 september. Structuur aanbrengen helpt je dingen te doen die je al wilde doen, maar waar je voorheen niet aan toekwam door gebrek aan tijd. Waar die tijd dan bleef? Opgegaan aan dingen zoeken die je misschien niet kwijt zou zijn als je eerder daarin structuur had gebracht door ze bijvoorbeeld op te bergen in mappen. Verzachtende omstandigheid bij ons op school is wel dat we elke week alles in twee kasten moeten stoppen omdat het gebouw leeg moet zijn voor de scouting (die het in het weekend gebruikt). Daardoor lukt het niet altijd om alles op dezelfde plek op te bergen (teveel spullen voor de twee kasten). Eigenlijk zorgt dus een gebrek aan ruimte voor gebrek aan structuur en een gebrek aan tijd. Nou ja, met goede wil en goede daden kan ook daarin verandering gebracht worden.

Zo is het voor de kinderen van de taalclub heel duidelijk wat er van hen verwacht wordt in deze periode. Zelf hebben ze aangegeven dat ze graag een werkstuk willen maken. Onderwerpen hebben ze zelf aangedragen, en ook vragen bij de onderwerpen bedacht (die meteen de titels van de hoofdstukken vormen). Het enige wat ik voor hen heb gedaan is de tijd en de hoeveelheid structureren: iedere week 1 hoofdstuk af van minimaal 100 woorden. En het werkt. Allemaal hebben ze een hoofdstuk af en werken ze in de les verder aan het volgende. Leuk om te zien hoe twee meisjes samen hun werkstuk maken, overleggen, taken verdelen, het eens worden over wie wat gaat doen. En dat allemaal omdat ze het zelf willen.