Maandag 23 maart. Vorig jaar in juni is de  onderwijsinspectie langs geweest op De Vrije Ruimte om te oordelen of wij ons een school mochten noemen. Dat mag als je bevoegde docenten hebt, de leerlingen volgt in hun ontwikkeling, en als er aanbod is van alle vakgebieden die in de kerndoelen genoemd worden. Wij werden goedgekeurd en waren vanaf toen officieel een school (voor p.o.). Vandaag komen ze kijken of de kwaliteit van het onderwijs voldoet aan wat wettelijk wordt verlangd. Bij binnenkomst blijkt dat ze er eigenlijk al van uitgaan dat het wel ok√© is op De Vrije Ruimte; vorig jaar hebben ze immers al het een en ander gezien.

Met zijn allen hebben we hard gewerkt om alles in orde te hebben: de mappen met dossiers van de leerlingen, de verslagen van de leerlingbesprekingen (die we iedere week van alle leerlingen houden), de overzichten van kerndoelen en leerlijnen, ingevuld per periode van 3 maanden, om te weten waar de leerlingen zitten in hun ontwikkeling… Zelf hebben we het idee dat we klaar zijn voor de keuring.

We laten de ruimtes en de materialen zien, de roosters en de werkboekjes. Ze bewonderen coachi, ons digitale leerlingvolgsysteem, waarin uiteindelijk de hele ontwikkeling van een kind een plek moet krijgen. Na de lunch en de gesprekken gaan de twee heren van de inspectie nog even samen wandelen. Binnen 10 minuten zijn ze terug: Alle kwaliteitsvragen kunnen ze met ‘JA’ beantwoorden. Hoera! De Vrije Ruimte is een echte school, en een goede school.