Komend schooljaar start op De Vrije Ruimte de BSO. Deze wordt georganiseerd door Kinderopvang het Zonnetje. Er wordt buitenschoolse opvang geboden aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. De pedagogische doelstellingen van Kinderopvang het Zonnetje sluiten zoveel mogelijk aan bij de visie van De Vrije Ruimte.

Wilt u uw kind aanmelden voor de BSO? Dat kan: kijk op de website van Het Zonnetje om te weten wat u hiervoor moet doen.