Woensdag 22 april. Rekenen kom je altijd wel ergens tegen: als je boodschappen doet, tijdens het koken, als je wil weten hoe laat het is, of hoeveel tijd je nog hebt tot de bus vertrekt. Het is fijn als je erop kunt vertrouwen dat jij zelf erachter kunt komen wat de uitkomst is van de vragen die je tegenkomt.

Sommige kinderen zijn al jaren bezig met rekenen, maar ontberen desondanks enkele basisvaardigheden. Daardoor blijft het voor hen nodig om altijd een rekenrek te pakken als ze een som willen uitrekenen, of op hun vingers te tellen. En dat wil je niet. Daarom zijn we met enkele kinderen begonnen met een andere aanpak, een aanpak waarbij rekenen weer iets wordt dat ze kunnen leren beheersen. Kijk maar eens hoe trots ze zijn als ze het kunnen: uit hun hoofd een som uitrekenen! Omdat het lukt, omdat ze merken en voelen dat ze hun hersens gebruiken, krijgen ze veel meer vertrouwen in zichzelf. En dat uit zich ook op andere gebieden: de manier waarop ze lopen (meer rechtop) en spreken (krachtiger), hun mening uiten (veel duidelijker). Eigenlijk is het fantastisch om te zien dat een zo klein iets, een aangepaste strategie om sommen uit te rekenen, zo enorm veel resultaat geeft.