Maandag 21 mei. Een rare week, zo tussen twee vakanties in. Rowan en Anne Sophie bekijken samen een filmpje van Anne Sophie op het strand: “Oh, die golf is wel zo hoog als de zon”, zegt Rowan. Schoolkring met de jongste groep, vanaf vandaag zonder Zita, want die is 9 geworden en overgegaan naar de middelste groep. Net als elke week duurt bij ons de schoolkring het langst. Er wordt ingegaan op weekendverhalen, het balspel is dit keer met dierennamen, en Deyk vraagt zich af wanneer de nieuwe periode begint (vandaag!) en of zijn vader nog een keer proefjes mag komen doen (graag!).

Omdat Myriam nog met een aantal kinderen de Cito-toets afmaakt, begeleid ik vandaag de jongsten bij het rekenen, lezen en schrijven. Allemaal werken ze in het boek van Rekenwonders, de nieuwe rekenmethode die is gebaseerd op het rekenonderwijs in Singapore, het land dat het hoogst staat in de wereldranglijst wat betreft de rekenresultaten. Al veel eerder dan in andere methodes wordt begonnen met het onder elkaar optellen en aftrekken, komen interessante verhaaltjessommen aan bod en wiskundige uitdagingen. Voor Paula van net 6 gaat het soms iets te snel. Het principe van tienen en enen snapt ze wel, maar wanneer ze het moet toepassen in een som is het lastiger. Laten we gaan oefenen met tienen en enen. We kiezen een getal en Paula zegt hoeveel tienen er in zitten, en hoeveel enen: 29 heeft 2 tienen en 9 enen, 87 heeft 8 tienen en 7 enen. Ja, nu heeft ze het echt door en kunnen we de volgende keer sommen hiermee gaan maken.