Woensdag 6 oktober. Eens in de maand houden wij een studiedag. De school is dan gesloten voor de leerlingen, zodat begeleiders kunnen praten en nadenken over zaken die in het alledaagse schoolleven blijven liggen. Het gaat goed, met 20 leerlingen en enthousiaste, meedenkende ouders. Zij wijzen ons erop, via de ouderkring, dat zij graag op de hoogte blijven van het wel en wee van hun kind. Natuurlijk gebeurt dat al in de dagelijkse gesprekjes bij het brengen en halen en aan de koffietafel, en tijdens de uitgebreide oudergesprekken na de vakantie. Maar een wekelijkse update van hoe het gaat -wij hebben immers iedere week een leerlingbespreking- zou fijn zijn.

Vandaag de stoute schoenen aangetrokken. Eerst een lesje in ons leerlingvolgsysteem coachi (hoe maak je een fotoalbum aan, hoe zorg je dat de informatie terecht komt waar jij wil, wat is een wiki eigenlijk en waarom is het handig om die te gebruiken?), dat ieder jaar beter wordt (zie voor meer informatie over coachi: http://www.coachi.com/). Daarna de leerlingbespreking via coachi. Fijn als een buitenstaander je confronteert met een beschrijving die wij als begeleiders prima begrijpen, maar waar ouders wellicht wat meer over wil weten: "Lekker gespeeld", wat betekent dat? Waarmee dan? Waar en met wie? Zo dwingt deze manier van werken ons om zorgvuldig te formuleren, zodat voor ieder duidelijk is wat wij bedoelen. Ouders kunnen nu ook direct reageren op wat ze lezen. Zo wordt de communicatie tussen school, ouders en leerlingen nog beter.