Vrijdag 1 oktober. Als ik 's morgens binnenkom spelen drie kinderen Tantrix (steentjes met dezelfde kleur lijnen aan elkaar leggen), twee zijn aan het tekenen, anderen zitten aan tafel en kletsen mee bij de koffie en thee. O ja, en buiten in de schommel, daar zitten er ook nog een paar. En dan denk ik, wat is het toch heerlijk binnen komen hier op school. Iedereen is bezig met waar hij of zij op dat moment zin in heeft, geen stress, geen verveling, geen geruzie (die kwam later wel, toen meisjes in het achterbos het terrein 'van de jongens' betraden – maar werd ook snel opgelost)…

Vandaag komen Claudia en Hanneke (met baby Lynn) om foto's van de leerlingen en begeleiders te maken met hun eigen spreuk erbij. Haast ongemerkt kletst Claudia even met elk kind: "Waar ben jij goed in? Wat vind je heel leuk om te doen? Wat vind jij belangrijk?" en komt zo, samen met degene die op de foto gaat, tot een spreuk die iets zegt over hem of haar. Natuurlijk doet Zita iets met knutselen en Emma met schaatsen. Marieke wil graag buiten zijn en een aantal jongens willen iets in het achterbos met hutten bouwen, waarbij ze elkaar nodig hebben. De groepsfoto wordt in de speeltuin gemaakt en de drie vaste begeleiders gaan -samen staan we sterk- ook samen op de foto. Benieuwd naar het resultaat? Kijk dan binnenkort op onze website (www.devrijeruimte.org) onder het kopje leerlingen. Daar zul je iedereen met een nieuwe spreuk zien staan. Bedankt Hanneke en Claudia!