rekenen met steentjes

Spelend leren van wat je om je heen ziet. Steentjes, stokjes, blaadjes, zand. Vandaag gaan we steentjes verzamelen. 10 steentjes ieder. Hoe kun je die 10 stenen verdelen? Ieder krijgt er 5. En als er nou 5 mensen zijn, hoeveel krijgt ieder er dan? Ja, twee. Hé 10 : 2 = 5 en 10 : 5 = 2. En andersom: 2 x 5 = 10 en 5 x 2 = 10.

Inzicht verwerven door te doen. (Een meisje dat voor het eerst een x in haar rekenboek zag staan vroeg: Wat doen al die x-en hier? Het begrip ‘vermenigvuldigen’ kende ze wel, maar het teken daarvoor had ze nog nooit gezien). We leggen alle steentjes bij elkaar, 30 zijn het er. Hoeveel groepjes van 3 kun je daarmee maken? Het is leuk om op een bankje in de zon bezig te zijn met steentjes neerleggen, tellen, nadenken en dan de uitkomst voor je neus zien liggen.