Woensdag 15 juni. Leren van het leven zelf, ons motto, nu officieel ingezet om meer scholen te betrekken bij het leren van dingen uit het echte leven. Van echte mensen die komen koken, die kasten en vliegers maken, die de prehistorie kunnen doen herleven, die uit Amerika komen en Engels geven, die met de kinderen naar buiten gaan om foto’s te maken. Dat gebeurt er al op De Vrije Ruimte (en nog veel meer natuurlijk). Samen met 3 andere scholen denken we – met de Haagse Hogeschool-  na over wat we nog meer zouden willen uit het echte leven. De buurt betrekken bij de school bij de nieuwe inrichting van het openbare schoolplein, bedrijven bezoeken, excursies die niet alleen leuk zijn, maar waar kinderen ook nog wat van leren. Vooral het bedrijvenbezoek spreekt aan, de bakker op de hoek voor de kleuters, een bedrijf in de haven voor oudere kinderen, bijvoorbeeld. Een goede voorbereiding is noodzakelijk; ook zou ’t leuk zijn als het bedrijfsbezoek niet beperkt blijft tot kijken, maar dat de leerlingen ook iets mogen doen. Zo speculeren we over mogelijkheden en uitdagingen. Belangrijk: dat we ons realiseren dat niet alleen de scholen iets hebben aan die bezoekjes, maar dat het ook de andere kant op werkt. Bedrijven kunnen veel hebben aan leerlingen die komen kijken en frisse ideeën hebben over bepaalde zaken. (Zo zei de architect bij wie we op bezoek waren dat het heel nuttig is als kinderen vertellen hoe zij hun nieuwe schoolgebouw willen hebben). In het nieuwe schooljaar volgen nieuwe bijeenkomsten, waarin we de plannen gaan uitwerken en zo mogelijk ook al uitvoeren. De Vrije Ruimte is al in gesprek met community-manager Chantal Klaver, die gespecialiseerd is in het bij elkaar brengen van scholen en bedrijven.