Donderdag 14 juni. Soms gaat alles vanzelf. Mike geeft een stageles, die beoordeeld wordt door een docent van de Pabo. Hij heeft het ingenieus opgezet, helemaal passend bij ons idee van school zijn. De iets oudere kinderen (10 en 11 jaar) heeft hij ingeschakeld om de jongere kinderen (4, 5, 6 jaar) te helpen bij het uitvoeren van een opdracht. Wat drijft en wat zinkt? En: hoe kunt je een insect maken die op het water kan staan? Eerst uitleg en een informatief filmpje over een een insect – de schaatsenrijder- dat inderdaad echt op het water kan staan. Buiten gaan de jonge kinderen experimenteren met drijven en zinken. Ric (11) vraagt: “Wat denk je, zal deze schroef drijven of zinken? … Probeer het maar!’ Om de beurt gooien ze een schroef in het water. “Dan mag je hier een kruisje zetten”, zegt Ric, en hij wijst op het blad aan waar het moet staan. Zes kinderen zitten om hem heen en hij helpt ze allemaal, om de beurt, met aandacht voor ieders vragen. Enthousiast, vol vuur, maar ook rustig, helemaal in zijn rol als leerkracht.

Een paar dagen later zegt hij: “Ik wil mijn Havo-diploma halen, want dan kan ik daarna leraar worden.”