Maandag 11 juni. In de maandagkring van de vijftienplussers gaat het over het gebruik van de chillruimte. Een half-ondergrondse ruimte die al vele functies heeft gehad: Magicroom -waar het Magickaartspel gespeeld werd-, vijftien-plusruimte -alleen voor leerlingen van 15 jaar en ouder- en nu dus chillruimte. Maar, zegt een van de 15+-ers, zou het niet fijn zijn als je daar kunt chillen én werken. Dus lekker zitten op de banken en lekker werken aan de tafels. Het leuke is dat opeens alle vijftien-plussers geïnteresseerd zijn. Was het voorheen een ruimte die alleen door een bepaald groepje gebruikt werd, nu willen ze de handen ineen slaan om er een gemeenschappelijke chill- en werkruimte van maken. Chapeau! Zo zie je dat wat je zelfs ten diepste wenst -dat de bovenbouw van het VO elkaar weer vindt en verantwoordelijkheid neemt voor wat van hen is- vanzelf gebeurt als de tijd daar rijp voor is.