Donderdag 17 januari. Kinderen volgen? Ze de hele dag achterna lopen om te zien wat ze aan het doen zijn? Gaat het zo? In het reguliere onderwijs bestaan leerlingvolgsystemen, waarbij kinderen vanaf hun peutertijd getoetst worden om te zien wat ze kunnen. Wij toetsen niet, maar willen wel de kinderen volgen. Hoe doe je dat?

Tot nu toe maken we per dag veel foto’s waarop te zien is waar de kinderen mee bezig zijn, of wat ze gemaakt hebben. We schrijven op wat we gezien en gehoord hebben aan activiteiten en uitspraken. Op die manier houden we goed bij wat de kinderen doen, maar hebben we natuurlijk nog geen handig en duidelijk overzicht. En dat willen we wel. We zijn begonnen om de meervoudige intelligentie daarbij in te schakelen: activiteiten van kinderen werden ondergebracht bij 1 (of meer) van de 8 intelligenties van Gardner. Zo viel op dat één kind heel visueel-ruimtelijk was ingesteld; dat kan hij gebruiken wanneer hij nieuwe dingen wil gaan leren.

Vandaag bogen we ons over de kerndoelen van het basisonderwijs: hoe kunnen we alles wat onze leerlingen doen daar onderbrengen? Ook wij moeten tenslotte voldoen aan deze kerndoelen, maar willen het wel op onze manier doen. We herschrijven de kerndoelen (zodat voor ons meteen duidelijk is wat ermee bedoeld wordt) en trachten alles wat we aan materialen hebben en aan activiteiten doen bij een van de 58 kerndoelen neer te zetten. Een hele klus, maar een leuke klus, omdat we heel intensief bezig zijn met zelf nadenken over kinderen volgen en dat in kaart brengen op onze eigen De Vrije Ruimte-manier.