Maandag 1 februari. Wanneer werk je het lekkerst? Als je weet dat je een fout mag maken. Als je weet dat je altijd iets mag vragen wanneer je het niet begrijpt. Als er rust heerst en ruimte is om het werk op je eigen manier in je eigen tempo te maken. Wij proberen ervoor te zorgen dat die voorwaarden aanwezig zijn op De Vrije Ruimte. Job maakt het ontleden op zijn laptop, de anderen in hun werkboek. De een snel, de ander wat minder snel. De een zonder hulp, de ander met af en toe een aanwijzing. Ze zijn niet allemaal even oud, en hebben niet allemaal hetzelfde niveau. Taak van de begeleider om daarop in te spelen.

Soms vergt dat veel geduld. En ook dat moet je leren, als leerkracht, om dat op te brengen. Uitrekenen hoeveel pakjes appelsap je nodig hebt voor 18 mensen, bedenken per hoeveel ze verpakt zijn, en hoeveel van die pakken je moet kopen. Hoe verloopt dat? Niet schrikken als 6+6 even 9 is. Maar op zoek gaan naar een strategie of hulpsom die de leerling in kan zetten om wel het goede antwoord te vinden. Dat lukt: 5+5=10, dus 6+6=12. (Meteen in je achterhoofd houden dat je ’s middags de ‘dubbelen’ gaat oefenen met ze.) Maar 12 is nog geen 18, dus we hebben nog een pak appelsapjes nodig. 12+6 is een som die moeilijk lijkt, maar gemakkelijk wordt als je weet hoeveel 2+6 is. Hè, ik word zelf enthousiast als ik dat vertel, en blij als ik zie dat het lukt. Deze sommen zijn opeens helemaal niet moeilijk meer. Dan voel je wat het effect is van jouw rust (al moet je het geduld soms uit je tenen halen) en ben je ook zelf een klein stapje verder in je ontwikkeling als leerkracht op De Vrije Ruimte