Donderdag 19 september. Op zoek naar elkaar en naar onszelf. Wie zijn we, wat doen we en waarom? Soms moet je even stilstaan bij wat je al vijf jaar aan het opbouwen bent. Doen we nog wat we van plan waren? Hoe waarborgen we wat we willen? Vrijheid voor iedereen, zodat iedereen zich op zijn eigen manier, in eigen tempo kan ontwikkelen. Maar vrijheid is niet vrijblijvend. Rekening houden met elkaar is daar een onderdeel van. Dan komt de basisregel van De Vrije Ruimte in zicht: jouw vrijheid houdt op waar de grens van een ander begint. Duidelijk en consequent zijn in wat dat betekent. Als leerlingen in alle rust willen werken, betekent dat, dat het – in ieder geval aan die kant van het gebouw- stil moet zijn. Als wij willen dat leerlingen opruimen waarmee ze bezig zijn voordat ze aan iets anders beginnen, zullen wij het goede voorbeeld moeten geven en hen moeten  helpen om eraan te denken en het te doen. Het klinkt zo simpel, maar blijkt soms lastig. Hoe spreek je leerlingen op hun verantwoordelijkheid aan? Soms luchtig, soms streng. En soms gaat het vanzelf, dan spreken ze elkaar aan op wat wel en niet kan en waarom. Dat is de school in ontwikkeling, vol uitdagingen en elke dag nieuwe dingen. Samen, kinderen, begeleiders en ouders kunnen we dit aan. Het is goed om hier af en toe even bij stil te staan.