Woensdag 22 juni. Na een gesprek, een lesje ‘Ik leer anders’, cellospelen, lunchen, kind naar de bus brengen, nog een gesprek, begint onze voorbereiding op het EHBO-examen. Myriam en ik stellen elkaar vragen, zoeken nog snel dingen op internet en in het EHBO-boek. Dan komt Rianne en kunnen we onze vaardigheden nog even oefenen op de lotus: van buik- naar rugligging, stabiele zijligging, ondersteunend verplaatsen, de grepen van Rautek en Heimlich… Reanimeren op de pop. Ja, de levensreddende handelingen zitten er nu wel in. Maar wat doe je als iemand een giftige stof heeft ingeslikt? Laten drinken of juist niet? En moet je hem laten braken? Dat hangt dan weer af van de betreffende stof. Tussendoor tijd voor een lekker avondmaal met alle cursisten. Daar komen de examinatoren en een tweede lotus. In groepjes van 2 doen we het examen. Het valt mee, ik leef me in, doe net alsof het echt is (maar echt slaan mag dan weer niet bij de zich verslikkende lotus). Weet gelukkig ook de meeste vragen. Met een kopje thee wachten we de resultaten af….

Iedereen is geslaagd. Een mooie roos van Rianne. Dank je wel voor de lessen, een zeer goede voorbereiding op het examen!