Hoe is dat? Een week zonder telefoon, tablet of computerscherm op school? Rustig kan ik zeggen. Kinderen komen en hebben hun telefoon thuis gelaten of leveren hem in bij de receptie. Gepruttel af en toe, moet dat echt? Ja, we hebben de afspraak gemaakt. Dit was het voorstel uit de leerlingenkring:

We organiseren een schermvrije week, dat houdt in:

  • Iedereen laat zijn/haar scherm thuis.
  • Neem je scherm wel mee naar school, dan gaat hij in de uit-stand in een bak per kring in de receptie. Mentoren brengen bakken naar administratie.
  • Om half 3 neemt een mentor de bakken met telefoons mee uit de administratie om ze uit te delen. Als leerlingen nog les hebben, gaan de telefoons weer terug naar de administratie.
  • Je kunt een uitzondering krijgen in gesprek met je mentor om je scherm te gebruiken
  • Scherm voor kringnotulen mag
  • Begeleiders mogen gebruik maken van scherm voor hun lessen
  • Administratie gebruikt ook scherm
  • Op donderdag 20 april om 13.00 uur komt er in het theater, een schermkring bij elkaar om te praten over de afspraken m.b.t. Schermgebruik. Je kunt je daarvoor opgeven in deze maandagkring, of je kunt op dat tijdstip naar de woonkamer wolk komen of je kunt je idee over schermgebruik in de schermvrije week, achterlaten in een ideeĆ«nbus in de receptie. Je kunt ook een afgevaardigde sturen van je kring, voorstellen worden teruggekoppeld naar de diverse kringen. Zit je niet in de schermkring, dan besluit je niet mee over de afspraken omtrent schermgebruik. Ouders kunnen ook komen meepraten in deze kring.

Wat vooral opvalt, tussen tien en half elf, als normaalgesproken in het souterrain de schermpjes worden opengeklapt om een spel te spelen, is het nu rustig. Mensen gaan met elkaar in gesprek. Verder scheelt het een stuk dat begeleiders niet de hele tijd hoeven op te letten of iemand niet toch op zijn telefoon zit terwijl de afspraak is dat dat niet mag. Ze hebben hun telefoons immers niet bij zich.

Tja, en dan ga je nadenken hoe nu verder? Nog een keer een schermvrije week, een maand, een jaar? Of juist alles loslaten en schermen overal en altijd toestaan? En dan in gesprek gaan met degenen die gamen, interesse tonen, wat ben je eigenlijk aan het doen? Hoe gaat dit spel? We zullen zien. De schermkring komt binnenkort met een voorstel.