Woensdag 30 september. Kinderen begeleiden in hun ontwikkeling is een mooie taak. Wij, als begeleiders op De Vrije Ruimte, doen dat niet alleen. Ouders helpen mee, vakdocenten en soms ook andere deskundigen. Wij zijn heel blij dat Maaike elke week bij ons komt. Zij werkt met kinderen aan denkstimulering, gebaseerd op de methode Feuerstein. Hoe kun je nu het denken stimuleren? Door het te doen! Door na te denken over hoe jouw denken werkt. Welke stappen moet je bijvoorbeeld nemen als je ’s morgens je tas inpakt voordat je naar school gaat? En als je de tafel gaat dekken? Of een nieuw recept wilt koken? Het is wel handig als de ingrediĆ«nten voor wat je wilt koken aanwezig zijn. Zij leert kinderen op een nieuwe manier te kijken naar hun dagelijkse handelingen en bezigheden.

Waar het mee begint is waarneming: goed kijken wat je nu eigenlijk moet doen, wat er van je gevraagd wordt. Het blijkt dat 50% van de fouten die mensen maken te wijten is aan een verkeerde waarneming! Vervolgens is het belangrijk dat je nauwkeurig bent, en niet te impulsief. Dan, afhankelijk van je taak, ga je gegevens verzamelen, zaken vergelijken, systematisch zoeken en analyseren. Dit laatste, analyseren, hoort bij de bovenste laag bouwstenen van het denken. Als je dat beheerst, kun je in principe ieder probleem te lijf gaan. Want met een goede waarneming en een juiste invulling van de volgende denkstappen, blijkt dat denken goed te doen is.