Afbeeldingsresultaat voor blauw petje

Met hun blauwe petjes, opschrijfboekjes en pennen in de hand lopen ze door de school, de leden van de schermbrigade. Wat ze doen? Namen noteren van degenen die ongeoorloofd op hun scherm (telefoon, tablet, laptop) zitten. Nog niet zo lang geleden hebben we een nieuwe afspraak gemaakt over schermgebruik:

Je mag alleen op je scherm in les- of werkverband of om snel even iets te regelen of op te zoeken met een doel. In de kleine pauze (10.00-10.30) mag je ook zonder doel op je scherm. De woonkamer en speelruimte zijn schermvrij, behalve voor de notulen tijdens de maandagkring.

Enkele leerlingen trekken zich soms terug in een ruimte waar ze zich ongezien wanen en proberen daar hun favoriete filmpjes te kijken of te gamen. Maar zodra iemand van de schermbrigade die ruimte binnenstapt en ziet wat er gebeurt, wordt die leerling daarop aangesproken. Dat vinden die leerlingen niet leuk. Sommigen stoppen meteen, anderen vinden het lastig om ermee op te houden en gaan door, of stoppen even, en worden vijf minuten later weer betrapt. Wat kunnen we er verder nog aan doen?

In de maandagkringen worden nu steeds de namen van de overtreders voorgelezen, in de mentor- en oudergesprekken komt het schermgebruik aan de orde. Maar de leerlingenkring, tevens de schermbrigade, vond het niet genoeg. “Op het zomerfeest gaan we de namen voorlezen van de drie personen die het vaakst deze afspraak hebben geschonden”, stelt een van de leerlingen voor. “En dan vragen ze hoe ze zich nu voelen en krijgen ze een bordje omgehangen”. Aldus geschiedt. Andreas en Tycho roepen de drie mensen naar voren die het meest ongeoorloofd op hun scherm zaten en hangen hen een bordje om ‘schermschaap’, ‘w.c.-piraat’ en ‘beeldschermbadjuffrouw’. Gelukkig kunnen de drie erom lachen. En nu maar hopen dat ze volgend schooljaar hun schermpjes wat vaker uit laten.