En dan is het zover, het zomerfeest. Het einde van het jaar, waar we de laatste weken naar toe leven. Zeventig rapporten uitprinten, nieten en in mapjes stoppen. Er staan foto’s in de rapporten, beschrijvingen van wat er geleerd is en hoe, en de oudere leerlingen hebben een reflectie geschreven over het afgelopen jaar. De mentoren delen de rapporten uit aan hun mentorleerlingen. Daarna wordt het buffet, met door iedereen meegebrachte heerlijke hapjes, geopend en een uurtje later begint het afscheid nemen.

Afscheid nemen doen we ieder jaar, van leerlingen die verhuizen, die naar een andere (middelbare) school of naar een vervolgopleiding gaan; van docenten die verhuizen of een andere baan krijgen. Dit jaar zijn het er veel. En dit jaar is het eerste jaar dat we afscheid nemen van een leerling die bijna alle twaalf jaren dat de school bestaat bij ons heeft gezeten: Robin. Hij kwam op zijn zevende, vertrekt op zijn achttiende. Begon met puzzels maken, bomen klimmen, op ontdekkingstocht gaan. Luisterde naar de verhalen van Herman, die geschiedenis gaf, ging meedoen met de taalclub, sommen maken. Wilde wel eens weten wat hij kon toen hij 12 was en maakte een eindtoets groep 8. Ging verder met VWO-vakken. Kreeg een privéleraar voor wiskunde en Latijn. Deed op zijn vijftiende zijn eerste examens. Haalde goede cijfers. Een 10 voor zijn profielwerkstuk over het gedrag van sluipwespen. Zat ondertussen in de leerlingenkring, de schoolkring, de bestuurskring, boog zich over de sociocratie en schreef mee aan de subsidieaanvraag voor innovatief onderwijs (die we vorig jaar ontvingen!). Deed dit jaar zijn laatste examens, op zaterdag 13 juli, drie mondelingen. Hij had ons vast uitgenodigd om het te komen vieren. De vlag ging uit, de tas eraan, de lekkere hapjes stonden klaar, daar kwam hij aan. Geslaagd! Heel bijzonder om van deze leerling, de allereerste die met een Gymnasium-diploma van De Vrije Ruimte vertrekt, afscheid te nemen. Dag Robin, dag alle anderen die afscheid namen, het ga jullie goed! Voel je altijd welkom om langs te komen op school, we horen graag jullie verhalen.