Persbericht​​​​​​

Den Haag, 28 maart 2018

Gisteren kregen we in aanloop naar een Uitzending van ‘De Monitor’ van verschillende media verzoeken tot een reactie. Gisteren hebben we een persbericht uit gedaan voordat we de uitzending hebben kunnen zien. Inmiddels hebben we de uitzending bekeken. Over het journalistieke niveau van de uitzending zal de raad van de journalistiek moeten oordelen, maar ons moet van het hart dat we de uitzending ongenuanceerd vonden, qua beeldtaal demagogisch (veel donkere bossen en droneshots van dreigende torens die Teun van de Keuken beklimt om te bellen) maar ons voornaamste kritiekpunt is dat ‘De Monitor’ keer op keer alle democratische scholen over één kam scheert, en willens en wetens de indruk creëert dat Avatar een probleem van alle democratische scholen zou zijn.

Dat geldt in ieder geval niet binnen ‘De Vrije Ruimte’, een school die voldoet aan de wettelijke eisen en regels zoals door het ministerie bepaald en door de inspectie gecontroleerd. Avatar ligt op geen enkele manier aan de basis van onze visie en uitgangspunten: Geen van onze leerkrachten of begeleiders heeft een band met deze beweging. We staan op geen enkele manier achter het gedachtegoed van ‘Avatar’, hebben het nooit overwogen als opleidingsrichting en er zijn ook nooit cursussen gevolgd of aangeboden.

We zijn aangesloten bij het platform voor democratische scholen, waar scholen met een democratische achtergrond ervaringen en expertise uitwisselen. Wellicht verwart ‘De Monitor’ dit platform met een ‘regulier’ stichtingsbestuur, waarin centraal de koers voor alle scholen wordt uitgezet. Dit is niet het geval. Iedere school die is aangesloten bij het platform richt het onderwijs op zijn eigen manier in, en is verantwoordelijk voor zijn eigen beleid. ‘De Monitor’ meent blijkbaar dat alle scholen die het stempel ‘democratisch’ hebben allemaal gelijk werken en denken, en scheert ons voor het gemak over één kam met scholen waar Avatar blijkbaar wel een rol heeft gespeeld (al kun je in dit artikel in de Volkskrant lezen dat er behoorlijk wat af te dingen is op de bevindingen van ‘De Monitor’). Dat is buitengewoon betreurenswaardig.

Wij vernemen dat er een mogelijk onderzoek komt naar invloeden van Avatar in het onderwijs. We juichen dat toe: Op die manier is meteen duidelijk dat De Vrije Ruimte niks te maken heeft met Avatar of welke andere sektarische stroming dan ook. We zijn gewoon een school, die vindt dat kinderen een gelijkwaardige stem hebben in hun eigen ontwikkeling en in de organisatie. Daar stonden we voor, en daar blijven we ook voor staan. Dat de Monitor daar zo ongenuanceerd mee omgaat, betreuren we.