Maandag 21 november. Eigenlijk kan de school best draaien zonder ons. Een leerling is voorzitter van de schoolkring, zorgt dat koek en limonade klaarstaat (met hulp van vice-voorzitter Heleen) en dat iedereen komt en gaat zitten om kwart over negen. Andere leerlingen ergerden zich aan het feit dat de schoolkring zo lang duurde, mede doordat kinderen naast elkaar gaan zitten om met elkaar te kletsen, in plaats van te luisteren naar wat iedereen te vertellen heeft. “Vaste plekken”, was het voorstel van Sterre, vriendjes en vriendinnetjes juist niet naast elkaar laten zitten, zodat het ‘rondje weekend’ (vertellen wat je dit weekend gedaan hebt) vlotter gaat, en ook de andere punten in de schoolkring (ingekomen post, weekprogramma, mededelingen, agendapunten) sneller verlopen. Samen met Irene maakt ze ter plekke de indeling. Iedereen zit al, gaat staan, en wordt op een andere plek neergezet, naast een volwassene of een ouder of juist veel jonger kind. Het resultaat? Om 10 uur zijn alle punten behandeld. Een half uur sneller dan vorige weken. Met dank aan Sterre en Irene!

En de rest van de dag, zonder juffen? Nou, het koken gebeurt gewoon. Tafel dekken wordt weliswaar geïnitieerd door een begeleider, maar uitgevoerd door kinderen, evenals het afruimen. Ze komen zelf met hun spelling- en geschiedeniswerkboekjes en gaan aan het werk. Tinko leert Rowan voetballen. Paula doet halli-galli met Mya. Heel fijn als wij niet altijd overal meer nodig zijn en dingen vanzelf ontstaan en verder gaan.