Donderdag 27 oktober. Soms bedenk je de dingen heel goed, maar blijkt de uitvoering van het idee wat minder te zijn. Wij hadden bedacht dat tekenen en drama best allebei op donderdagmiddag gegeven konden worden. De oudste en jongste groepen zouden gewoon na  1 uur wisselen.  Maar zo eenvoudig bleek het niet te zijn. De kinderen die tekende wilden langer doorgaan.

Drama? Dat hadden ze al een heel jaar gedaan, ze wilden nu tekenen! Maar Siwi was ook speciaal voor hen gekomen. De les met de jongsten was afgelopen (die gingen nu tekenen) en dit uur had ze gereserveerd voor de ouderen. Uiteindelijk gingen ze toch maar, maar wij -als begeleiders- hadden wel door dat hier een oplossing moest worden gezocht. En dat is het fijne van De Vrije Ruimte, dat kan dan ook. Een oplossing zoeken voor een bestaand probleem, samen met de betrokkenen. Praten met de docent tekenen en de docent  drama en de kinderen. Wat willen jullie? Conclusie (Na ieders mening en wensen te hebben gehoord): Drama is van 13 tot 14 voor  ieder die daar aan mee wil doen; tekenen is van 13-15 en om 14 uur kunnen de leerlingen die drama hebben gehad aanschuiven. Dank jullie wel, flexibele docenten van De Vrije Ruimte!