Woensdag 31 augustus. Naarmate de school groeit komt er meer structuur in het dagelijks leven. Roosters, vakken zoals rekenen op niveau 1 (voor de allerjongsten), 2 en 3, vaste werktijden voor voorbereiding op een eindexamen. De leerlingen willen het zelf, het helpt hen om verder te komen op de weg die ze willen gaan. Vrijheid, spelen wanneer je wil, leren wanneer je wil, dat kan op De Vrije Ruimte. Kinderen schrijven zich per periode (die loopt van vakantie tot vakantie) in voor vakken of activiteiten die ze zelf kiezen. Je kunt er ook voor kiezen om nergens aan mee te doen. Inschrijven betekent meedoen -ook al heb je misschien soms geen zin om te gaan- tot het einde van een periode. Na de vakantie beslis je opnieuw waaraan je mee wilt doen.

Binnen die structuur is van alles mogelijk. Erin van 11 die mee gaat kijken bij de natuurkundeles die aan Amina (18) wordt gegeven. Hier werken ze  niet saai uit boeken, maar praten ze over waar het in de  natuurkunde eigenlijk over gaat, over verandering en energie, een situatie ‘voor’ en ‘na’. Volgende week gaan ze een lampje op een boom laten branden…