Donderdag 29 oktober. Ook op onze school zijn stagiaires. Sommigen zijn er een week voor een maatschappelijke stage (meestal uit de derde of vierde klas van het voortgezet onderwijs) en kijken hun ogen uit bij onze manier van leren en lesgeven. Anderen doen de Pabo en lopen, naast een stage in het regulier onderwijs, ook een tijdje stage bij ons. Zij ervaren aan den lijve hoe het is om begeleider te zijn op een natuurlijk leren-school. Veel kijken, observeren, erbij zijn, je eigen dingen inbrengen, luisteren naar wat de kinderen te zeggen hebben. Gemakkelijk is dat niet altijd. Soms is, zelfs als je heel goed luistert, niet meteen duidelijk wat een kind eigenlijk wil vertellen. Daarachter zien te komen is de kunst.

Dit jaar hebben we voor het eerst een stagiaire HBO-pedagogiek. Nieuw voor ons, nieuw voor haar. Zij komt niet voor de onderwijskant van de school, maar voor de opvoed-kant. Hoe gedijt een kind op De Vrije Ruimte? Hoe is het als een leerling pas op school is en moet leren omgaan met de vrijheid en de afspraken (‘stop = stop’) bij ons op school? Dat gaat zij bij ons bekijken en beschrijven, zodat we er beiden wijzer van worden.