Donderdag 4 oktober. Sommige kinderen denken in beelden, zien alles voor zich wat je zegt, maken in hun hoofd continu plaatjes van wat ze horen. Ze zijn zo sterk visueel ingesteld, dat dat hun dominante manier van leren is. Leren door te kijken: beeld-knap. Bij hen overheerst de visueel-ruimtelijke intelligentie, één van de acht intelligenties die door Gardner worden genoemd. Yanna is zo’n kind. Ze geniet van filmpjes kijken en tekenen, is zeer vaardig in vormgeving, creëren, letters schrijven, indelen van een papier. Omdat ze meteen alles voor zich ziet, kosten sommige dingen haar meer moeite. Letters kan ze prachtig schrijven, maar sommige letters lijken wel erg veel op elkaar en maken daarom lezen lastig. Cijfers dartelen door haar hoofd, waardoor sommen maken een hele klus wordt. Ze zit bij mij voor Ik leer anders. We gaan aan de slag met het splitsen van de getallen onder de 10. Wat ik haar wil laten zien is dat je met drie getallen steeds vier sommen kunt maken. Bijvoorbeeld met 8, 3 en 5 kun je deze sommen maken: 3+5=8, 5+3=8, 8-5=3, 8-3=5. “Nu gaan we deze splits van 8 in je hoofd zetten”, zeg ik. Doe je ogen maar dicht, ga naar je cijferkamer, doe de deur open, pak een krijtje en schrijf op de muur een 8, daaronder twee beentjes…” Dat had ik natuurlijk niet moeten zeggen tegen een beelddenker. Bij beentjes denk je aan armpjes, aan een lijf, aan een poppetje, dus als Yanna het in haar hoofd heeft gezet en op papier laat zien hoe ze het gedaan heeft, tekent ze in elk rondje van de 8 een gezichtje. Nee! Dat leidt af, het gaat om het getal 8, dat je kunt splitsen in 3 en 5. Je tekent een 8, zet er twee streepjes onder, een naar links en een naar rechts, en schrijft daaronder links de 3 en rechts de 5. Dat moet ze onthouden en voor zich zien als ze twee van die drie getallen hoort. Dan kan ze het derde getal zo noemen. Het lukt, ik vraag de sommen die bij deze splitsing van 8 horen, en snel kan Yanna antwoord geven. Zo zetten we alle splitsen van 8 in haar hoofd en genieten er samen van dat het werkt.