Vrijdag 11 september. Een kop koffie met warme melk in een heel rustige school. Tot tegen negenen iedereen binnen is, praat, stoeit, elkaar uitdaagt. Tijd voor drama met Heidi. Ik lees Zita voor uit ‘Zilvertand’ (uit de Dolfje Weerwolfje- serie) tot de onderwijskundig ambulant begeleider van Job er is. Zij helpt ons met het begeleiden van Job, het zoeken van geschikt materiaal voor blinde kinderen, het tonen van handige attributen. Zo is er een rekenmachine voor blinden (Allercalc) op de computer, een apparaat waarmee blinden in braille kunnen cijferen (dus grote getallen onder elkaar zetten en dan optellen) en bestaan er veel schoolboeken in braille.

Job wil hard aan het werk om dit jaar de basisschoolstof te beheersen. Dus alles wat hij daarvoor moet leren, moet hij kunnen horen of in braille lezen. We gaan op zoek naar materiaal op de computer. Ik zou graag Kidsweek met hem willen lezen en daar opdrachten aan koppelen. Helaas blijkt deze krant voor kinderen nog niet beschikbaar in braille. Wel vinden we alle werkboekjes van de rekenmethode ‘Alles telt’. Met rekenen kan Job meteen aan de slag. Een leuk leesboek in braille heeft hij ook al. Het wachten is op een goede, leuke, voor Job geschikte taalmethode in braille.