Donderdag 2 juli. In de ouderkring kwam de vraag hoe je als ouder in de gaten kunt houden wat je kind doet op internet. Is Hyves verantwoord? En al die internetspelletjes? Wat is het gevaar? Of is er geen gevaar? Wij besloten als school om daar aandacht aan te besteden en een mediacoach uit te nodigen. Eerst voor de kinderen van 8-12, daarna voor de oudere kinderen en ten slotte voor de ouders. Doordat de mediacoach op de hoogte was van wat de kinderen deden op internet – hij had immers eerst met hen gesproken- kon hij de ouders adequaat voorlichten. Wisten wij bijvoorbeeld dat veel van de spelletjes op www.spele.nl betaald worden door grote bedrijven?

Aan het eind kreeg iedereen een A4tje met 10 tips voor veilig internetgebruik, zoals: Geef nooit je achternaam, telefoonnummer of adres aan iemand; zorg voor een goede virus-scanner; zet je Hyves-pagina op privĂ©, zodat hij alleen zichtbaar is voor je vrienden. De powerpoint die de mediacoach aan ons vertoonde wordt aan alle ouders gestuurd. Zo konden we in korte tijd, zelfs zonder dat alle ouders er live bij geweest waren,  iedereen op de hoogte brengen van het wel en wee van internet.