Woensdag 27 juni. Zoals elk jaar aan het einde van het jaar, hebben we ook nu eindgesprekken. Leerling en ouders kiezen een begeleider met wie ze het eindgesprek willen voeren en met zijn drieën of vieren (als beide ouders er zijn) zit je rond de tafel. Een evaluatie van dit jaar en een blik op het komend jaar. Wat is er gebeurd? Is er thuis iets veranderd. “Ik ben meer gaan voetballen”, zei een jongen die later voetballer wil worden. Zijn er nieuwe activiteiten bijgekomen of doe je nog hetzelfde? En hoe is het op school? Welke ontwikkeling heb je doorgemaakt? “Ik durf nu meer te zeggen wat ik vind”, zegt een kind. Wat heb je geleerd en wat wil je nog leren? Wat kun je en wat wil je? En wat heb je daarvoor nodig? Het lijken simpele vragen, waarop je gemakkelijk antwoord kunt geven. Maar niet voor iedereen is dat zo. Sommigen zitten vast in hun denken over hoe het zou moeten. “Ik moet bepaalde vakken volgen, boeken uitwerken…” En dan? Dat is de vraag. Want als je alleen maar braaf in boekjes werkt, zonder doel, gebeurt er niet zoveel. Ons uitgangspunt is juist: bedenk wat je wil en kijk dan wat je daarvoor nodig hebt. Dat kunnen brugklasboeken zijn, maar misschien is voor wat jij wil wel iets heel anders nodig. Werken zonder doel is frustrerend, het leidt nergens toe. Eerst op vakantie, hoofd in de zon, voeten in de zee, wie weet welke ideeën er dan opeens naar boven komen.