Wat doe je als je als 14-jarige op De Vrije Ruimte komt? Wat valt er te doen, te zien, mee te maken? Eerst zag ik hem zitten, met een laptop op schoot, in de taalruimte. Was hij aan het lezen, aan het werken? Hij zat in een goede stoel en zat daar lekker, had nog niet echt contact met medeleerlingen. Wel met de docent Engels, met haar had hij leuke gesprekjes en zij werd zijn mentor.

Tijdens het eten zag ik hem in het souterrain, hij zat een beetje te dollen met jongere kinderen. En weer iets later was hij in de tuin, een stok in zijn hand. Stokvechten deed hij, met iets jongere en veel jongere leerlingen. Hij daagde ze uit, maar keek ook goed uit wat hij deed en was voorzichtig met ze. De dagen en weken erna was hij vaak in de tuin, deed mee met de spellen met stokken en had zichtbaar plezier. Kletste met de mensen om hem heen. Toen ik hem kortgeleden bij het naar huis gaan vroeg hoe hij het vond op De Vrije Ruimte, zei hij dat hij het erg naar zijn zin had. “Ik wil wel eens kijken welke lessen er zijn die ik kan volgen; daar ben ik nu wel aan toe.”

Eigenlijk klopt dit precies met hoe wij het ooit bedachten. Je komt op school en – het maakt niet uit hoe oud je bent-  je begint met spelen. Als kleuter is dit vanzelfsprekend, maar ook oudere kinderen hebben zin om op die manier te ontdekken hoe het werkt op De Vrije Ruimte.