Ieder jaar het idee dat de tijd weer sneller gaat. Sinterklaas kwam aan, pietenkleren en zakken werden aangetrokken en omgehangen. Schoenen gezet en gevuld. En daar stond Sint voor de deur van De Vrije Ruimte, met wel drie pieten om hem te helpen. Wat veel kinderen zaten er klaar! Steeds mocht een groepje van twee of drie kinderen naar voren komen en las Sint uit zijn grote boek wat hij over deze kinderen gehoord had: dat ze goed konden zingen, dansen, samen spelen, hutten bouwen, blades van lego maken (een echte rage), en ook dat ze leerden lezen, schrijven en rekenen. Hannah moest toch even iets meedelen aan Sinterklaas, toen de kruidnootjes werden gestrooid: “Echte pepernoten zijn hoekig!” Tussendoor zongen we liedjes die begeleid werden door muziekpiet op zijn gitaar. Tot slot kreeg iedereen een cadeautje: de jongste kinderen het prentenboek van Maximiliaan Modderman en de iets oudere kinderen een moppenboek van Donald Duck. Lekker lezen allemaal!

De dag erna vierden we Sinterklaas met surprises. De hele school, behalve de allerjongsten, deed mee. In twee- of drietallen hadden we lootjes getrokken. De afgelopen weken was er druk geknutseld en gerijmd. Wat waren er schitterende surprises gemaakt! Om 9 uur begonnen we, om half een waren we klaar. Om het helemaal tot het eind vol te houden met de aandacht van iedereen was soms even lastig, maar het lukte. Mede door de heerlijke warme chocolademelk en de handjes pepernoten tussendoor. Dank je wel iedereen en natuurlijk: dank u Sinterklaasje!