Dinsdag 15 mei. Voor het ontbijt een warming up, zodat alle ledematen goed gestrekt zijn voor de activiteiten van de rest van de dag. Atletiek in de sporthal en ’s middags klimmen tussen de bomen. Atletiek hebben de meeste kinderen nog nooit gedaan. Verspringen, hoogspringen, hordelopen. In het eerste uur leren ze:

  • de schotse sprong om over het steeds hoger hangende elastiek te springen,
  • zo ver mogelijk te springen op de dikke mat,
  • zo over de horden – banken- te springen, dat je eigenlijk gewoon door blijft lopen (dus geen paardensprong, want dan verlies je tijd)

Dan is het tijd voor koek, banaan en limonade, zodat ze met voldoende suikers in hun lichaam het volgende onderdeel kunnen doen, namelijk de wedstrijd! Drie keer mag je proberen, je beste tijd, hoogte of verte telt. Spannend! Ondertussen hebben de jongste kinderen (4-8 jaar) prachtige Olympische tasjes gemaakt met Olga en in de pauze van de oudsten gesport in de zaal. Middageten en regen, maar wel tijd voor Klimrijk. “Och, het hout is wat gladder, maar meestal doen ze dan ook wel voorzichtiger”, zegt de Klimrijk-instructeur.  Ik vind het spannend, klim achter Djoena en Zita aan, meteen op 8 meter hoogte. Over balken en touwen, glijdend langs een kabel, grijpend in een net, kruipend door een buis. Gemakkelijk is het niet, maar we halen het. De anderen ook en die gaan verder. Baan 2, 3, 4… sommigen weten van geen ophouden, in de regen en maar doorgaan. Ik vind het ongelooflijk, zie meisjes van 8 dingen doen die ik niet durf, zie een meisje van 10 vastzitten, losgemaakt worden en gewoon doorgaan. Ze overtreffen zichzelf, durven meer dan ze ooit dachten. Wij staan versteld over wat we zien. De dag is nog lang niet voorbij, warme douche, kopje thee, andijviestamppot, disco! Dansen en prijsuitreiking van deze dag. Zoveel kinderen, zoveel prijzen, want misschien had je wel niet het hardst gerend of het hoogst of verst gesprongen, maar durfde je opeens wel over de banken heen, ging je door in Klimrijk, of had je gisteren en vandaag eindexamen moeten doen (Miquel, die dinsdagavond kwam). Na de disco nog even kampvuur, kijken naar de vlammen, kletsen. Tijd om te slapen.