Sociocratie

Sociocratie: elke stem telt

Sociocratie is een bestuursvorm die uitgaat van gelijkwaardigheid van individuen. Die gelijkwaardigheid komt tot uiting in het consentbeginsel: een besluit kan alleen genomen worden wanneer niemand van de aanwezigen een overwegend beargumenteerd bezwaar heeft tegen het nemen van dat besluit. De school wordt bestuurd door docenten, leerlingen en ouders samen. Samen zijn we verantwoordelijk voor de kwaliteit van leven en leren op De Vrije Ruimte.

In een sociocratische bestuursvorm is de organisatie opgebouwd uit kringen: groepen die ieder een eigen doel, beslissingsgebied en verantwoordelijkheid hebben. Zo kunnen er naar behoefte van de groep steeds nieuwe kringen ontstaan. Vaste kringen zijn de maandagochtendkringen, de leerlingenkring, de begeleiderskring, de ondersteunerskring, de ouderkring, de schoolkring en de bestuurskring.

Zowel leerlingen, docenten als ouders kunnen hun kennis, ideeën en ervaringen inbrengen om de school levend te houden. Als de kringen te groot worden om effectief te kunnen vergaderen is de kring zelf verantwoordelijk om te zorgen voor een werkbare situatie, bijvoorbeeld door het oprichten van een hulpkring.

 Schoolkring

De schoolkring is het hart  van de school, het management: hier wordt het beleid gemaakt. In de schoolkring zitten een afgevaardigde en een voorzitter uit de leerlingenkring, de begeleiderskring en de ouderkring. De schoolkring vergadert 1 x per maand.
Voorzitter van de schoolkring is Marty Smit: marty@devrijeruimte.org

Leerlingenkring

In de leerlingenkring (verantwoordelijk voor zaken die leerlingen aangaan) zitten een afgevaardigde en een voorzitter uit de zes maandagkringen: onderbouw basisschool, middenbouw basisschool, bovenbouw basisschool, onderbouw middelbare school, middenbouw middelbare school, bovenbouw middelbare school. De leerlingenkring vergadert 1 x per week.
Voorzitter van de leerlingenkring: Kees Witte

Begeleiderskring

In de begeleiderskring (verantwoordelijk voor het onderwijs) zitten alle vaste begeleiders van De Vrije Ruimte. De begeleiderskring vergadert 1 x per week.
Voorzitter van de begeleiderskring: Claartje van der Grinten claartje@devrijeruimte.org

Ouderkring

De ouderkring (verantwoordelijk voor zaken die ouders aangaan) bestaat uit alle ouders. De ouderkring vergadert 1 x per periode. Voorzitter van de ouderkring: John Jaarsveld ouderkring@devrijeruimte.org

Bestuurskring:

de bestuurskring bewaakt het concept van De Vrije Ruimte, ontwikkelt een lange termijn visie en strategie en geeft kaders mee aan de schoolkring om de school goed te kunnen managen. De bestuurskring vergadert 1 x per maand. Voorzitter van de bestuurskring is de zakelijk leider van De Vrije Ruimte, Ingrid Koster: ingrid.koster@devrijeruimte.org