Inzicht in eigen leerproces

De pedagogische driehoek: leerling-mentor-ouder

Ten minste drie keer per jaar vindt een gesprek plaats tussen leerling, mentor en ouders. Dit gesprek is bedoeld om te kijken hoe het nu gaat en wat de plannen voor de volgende periode(s) zijn. Uitgaande van de pedagogische driehoek:

schermafbeelding-2016-09-28-om-10-29-17

De besluiten over het ontwikkelingsproces van de leerling worden met consent genomen.
In dit gesprek komen de volgende vragen aan de orde:

 • Hoe zit je erbij?
 • Waar wil je het over hebben?
 • Vorig gesprek: Welke afspraken zijn er gemaakt? Wat is daarmee gebeurd?

Nu:

 • Wat waren je plannen voor deze periode?
 • Hoe heb je je plannen uitgewerkt?
 • Wat zien ouders thuis?
 • Wat zien docenten op school?

Volgende periode:

 • Wat wil je gaan doen/ leren (welke activiteiten/ vakken)?
 • Hoe wil je dat gaan doen?
 • Wat heb je hiervoor nodig van thuis?
 • Wat heb je hiervoor nodig van school?

Leerlingvolgsysteem in Moodle

Samen met www.dezwermgroep.nl heeft De Vrije Ruimte een leerlingvolgsysteem ontwikkeld dat past bij het democratisch onderwijs. De leerling staat centraal en niet een methode of systeem. Moodle wordt op De Vrije Ruimte gebruikt om de ontwikkeling van leerlingen inzichtelijk te maken voor de leerlingen zelf, hun ouders en docenten en ook de onderwijsinspectie. Ook specialisten als een logopedist, therapeut of orthopedagoog kunnen tijdens hun begeleiding van de leerling toegang krijgen tot relevante informatie omtrent de ontwikkeling van die leerling. Verslagen van gesprekken met de leerling, ouders en andere betrokkenen worden toegevoegd in Moodle. Observaties van docenten komen ook in Moodle te staan. De kerndoelen van de inspectie kunnen worden afgevinkt, zodat ook voor de inspectie de ontwikkeling van de leerling inzichtelijk is.